Cuộc họp của Văn phòng Tài chính của Liên hiệp DCCT Châu Á - Châu Đại Dương tại Minburi, Thái Lan

Thứ Tư, 09-10-2019 | 18:27:01

Văn phòng Tài chính của Liên hiệp DCCT Châu Á – Châu Đại Dương đã nhóm họp tại Minburi từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại Nhà Tỉnh Dòng, Tỉnh Dòng Bangkok tại Thái Lan

(Minburi, Thái Lan) –Văn phòng Tài chính của Liên hiệp DCCT Châu Á – Châu Đại Dương đã nhóm họp tại Minburi từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại Nhà Tỉnh Dòng, Tỉnh Dòng Bangkok tại Thái Lan. Văn phòng bao gồm các thành viên sau đây: Cha Edward Raju (Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Bangalore và là Trưởng Văn phòng), Cha Joseph Ivel Mendanha (Phụ Tỉnh Majella), Cha David Hore (đến từ Vùng Colombo, Thư ký), Cha Ole (Thái Lan), và Cha Dominic Duan (đến từ Châu Đại Dương) và Cha Jovencio Ma (Điều phối viên Liên hiệp).

Cuộc họp đã rà soát vấn đề tài chính của Liên hiệp, báo cáo tài chính sẽ được trình bày tại hội nghị sắp tới tại Việt Nam cũng như các đề xuất đã được đề nghị, vốn sẽ được trình bày tại hội nghị.

Văn phòng rất biết ơn Tỉnh Dòng Bangkok và Giám Tỉnh Micael Picharn vì tinh thần hiếu khách trong việc tổ chức cuộc họp.

Linh mục Ivel Mendanha, CSsR.

Hoàng Việt(theo Scala News)

Nguồn: DCCTVN

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới