Cuộc gặp gỡ lần thứ XII của Giới Trẻ Thừa Sai DCCT (JUMIRE) ở Peru

Thứ Tư, 26-09-2018 | 16:25:07

(Santa Clara, Peru) Từ ngày 21 đến 23 tháng 9 tại Santa Clara (tỉnh Lima), Nhà Anphongsô đã tổ chức cho hơn 150 thanh niên đến từ các giáo xứ và cộng đồng khác nhau, trong đó có các nhà đặc trách bởi các thừa sai DCCT phụ tỉnh Peru. Đối với chúng tôi, những người đã làm việc với JUMIRE (Giới Trẻ Thừa sai DCCT) trong 12 năm tiếp tục là một ưu tiên truyền giáo và tông đồ, một môi trường nhân văn để thể hiện lối sống, một dự án đời sống thấm nhuần những giá trị phúc âm, bao gồm hoa quả của Ơn Cứu Độ chứa chan cho gia đình và những người xung quanh.

Những ngày qua, JUMIRE tập trung vào chủ đề: “Giới Trẻ, chứng nhân của Đấng Cứu Thế, liên đới trong sứ vụ cho thế giới bị tổn thương.” Một thế giới trẻ bị tổn thương bởi sự hư hỏng, bởi một hệ thống kinh tế lôi kéo họ đến lối sống “muốn nhiều hơn, được danh giá hơn ”. Họ bị tổn thương bởi sự bảo bọc quá mức của gia đình, công việc khiến họ không chỉ ở rìa đường; nhưng là một nhóm người tiến bộ, họ chỉ trở nên hữu ích cho các giai đoạn tuyển cử.

Trong giai đoạn bốn năm này, Giới trẻ Thừa sai DCCT được nối kết với sự chăm sóc mục vụ về nghề nghiệp, các sứ vụ đã được tạo ra giúp họ cống hiến mình để làm việc với những người trẻ tuổi. Hiện tại, có bốn anh em tự nguyện cho nhiệm vụ này: Cha José Luis Ramírez; Cha Manuel Arroyo, Cha Isaac Vásquez và Cha Luis Álvarez. Có một đại diện của giới trẻ trong mỗi cộng đoàn, được tổ chức bởi các điều phối viên cùng với hội đồng địa phương.

Tôi cầu xin cùng Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh, các thánh tử đạo và các Chân phúc trong Dòng ban cho những người trực tiếp chịu trách nhiệm, là Linh mục cũng như Tu sĩ DCCT sẽ trung thành với công việc của mình và làm chứng cho Đấng Cứu Thế. Luôn luôn nhớ rằng họ là những người che chở và bảo vệ những người trẻ và những người dễ bị tổn thương, những người cùng chia sẻ tuổi trẻ của họ với đặc sủng DCCT.

Tôi cũng phải cảm ơn những người trẻ tuổi, những thừa sai Giáo dân và nhiều tín hữu đã đến tham dự vào dịp cuối tuần này và làm việc với những người trẻ tuổi. Ngày nay Giáo Hội đòi hỏi chúng ta nối kết tất cả mọi nỗ lực, con người, sứ vụ, và các đặc sủng để tiếp cận với những người trẻ. Song song đó, công việc này đòi hỏi lập kế hoạch dài và ngắn hạn đồng thời với việc thực hiện bởi những người có trách nhiệm.

Chúng ta cùng cầu xin cho giới trẻ tiếp tục là niềm vui trong việc chăm sóc mục vụ của chúng ta, như họ đã thể hiện vào thứ bảy ngày 23 tháng này trong các chuyến viếng thăm các gia đình và các khu vực của giáo xứ. Một giáo xứ không có người trẻ, không có các ban bệ và không có giáo lý viên, là một giáo xứ không có cuộc sống chỉ phục vụ cho giáo sĩ. Ngày nay, khi Hội Dòng đang trong quá trình tái cấu trúc, tái cấu trúc các đơn vị của chúng ta, thái độ lên đường là bắt buộc vì Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu chúng ta trở thành một Giáo Hội ra đi. Nói cách khác, là một đơn vị của Hội Dòng tự bản chất sẵn sàng được sai đi.

Cha Guillermo Ramírez Livia, C.Ss.R.

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới