CSsR VN: Giáo xóm 4 & 5 dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.

Thứ Ba, 18-09-2018 | 00:29:36

10g00 Các Cha phụ trách Giáo xóm 4 & 5: cha Anphongsô Phạm Gia Thụy, cha Tôma Aquino Phạm Phú Lộc, cho Phao lô Lê Xuân Lộc và cha Giuse Trần Hữu Hoan DCCT Hà Nội cùng với cộng đoàn dân chúa hiệp dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam tu sĩ, Linh mục CSsR.

Xin Chúa đón Cha Antôn sơm vào trong vòng tay yêu thương của Người.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới