CSsR Vn: Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Thứ Sáu, 20-07-2018 | 13:00:33

Sáng nay lúc 10g 00 ngày 20/07/2018  Cha bề trên cùng quý cha trong Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang Tu Sĩ Linh Mục CSsR. Xin Thiên Chúa dầu lòng xót thương đón Cha Giuse về với Người…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới