CSsR: 15h 00 Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo CSsR

Thứ Tư, 22-05-2019 | 18:04:37

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25)

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo CSsR lúc 15h 00 Thứ Ba, 22/05/2019 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới