Cộng Đoàn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR

Thứ Bảy, 27-07-2019 | 18:15:41

Chiều nay lúc 14g00 Cha Tôma Trần Quốc Hùng bề trên Cộng Đoàn Tỉnh Dòng chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Đức Hiệp, tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

Cùng đồng tế có Cha Bề trên Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chie sẻ trong thánh lễ, Cha phó Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông cùng một số quý cha trong ban quản trị tỉnh. Cha Giuse Trần Ngọc Thao và Cha Micaen Ngô Đình Vãn CĐ Sài gòn, Cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường Bề trên Cộng Đoàn Cửa Lò và cha Giuse Nguyễn Văn Hữu…

Nguyện xin Chúa Cứu và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng các Thánh, các Chân Phước trong Dòng sớm đón Cha Giuse vào trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Đức Tín

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới