Cộng Đoàn Hưu Dưỡng Dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu CSsR

Thứ Ba, 29-01-2019 | 23:16:36

Vào lúc 7g 00 sáng 29/01 Cha Giám đốc nhà hưu chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook