Cộng Đoàn hưu DCCT dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR

Thứ Hai, 29-07-2019 | 02:03:33

Vào lúc 14g00 cha Phaolô Trần Văn Quang chủ tế cùng với quý cha nhà  hưu DCCT dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Phan Đức Hiệp

 

Đình Hiếu

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới