Cộng đoàn Chúa Cứu Thế (Tỉnh Dòng) dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR 15g 00 ngày 17/09/2018

Thứ Ba, 18-09-2018 | 02:00:09

Chiều nay vào lúc 15g 00 Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông cùng quý Cha, Thầy trong Cộng Đoàn Chúa Cứu Thế (Tỉnh Dòng) dâng thánh lêc cầu nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR. Nguyện xin Chúa nhời lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphongsô cùng các Thánh các chân phước cho Cha Antôn vào trong vinh quang Nước Trời với Chúa…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook