COLOMBIA - Chăm sóc Mục vụ Nhân quyền và các Dân tộc bản địa tại Châu Mỹ Latinh: hai hội nghị được xúc tiến bởi CELAM

Thứ Tư, 07-11-2018 | 09:18:32

Để phản ánh vai trò của Giáo Hội trong việc đồng hành với các cộng đồng để các quyền của họ được công nhận và được tôn trọng chính là mục tiêu của hội nghị mang tên “Chăm sóc Mục vụ Nhân quyền” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và dịp tuyên Thánh cho Chân Phước Romero, bởi Ủy ban Công lý và Liên đới của CELAM và Caritas Mỹ Latinh.

Bogotà (Agenzia Fides) – Hôm qua 5/11, hai cuộc họp quan trọng đã khai mạc tại Bogota, được thúc đẩy bởi các cơ quan thuộc CELAM (Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh), sẽ tập trung sự chú ý vào việc chăm sóc mục vụ nhân quyền và chăm sóc mục vụ cho các dân tộc bản địa ở Mỹ Latinh. Theo thông tin được gửi đến Agenzia Fides từ CELAM, cả hai cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 11.

Để phản ánh vai trò của Giáo Hội trong việc đồng hành với các cộng đồng để các quyền của họ được công nhận và được tôn trọng chính là mục tiêu của hội nghị mang tên “Chăm sóc Mục vụ Nhân quyền” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và dịp tuyên Thánh cho Chân Phước Romero, bởi Ủy ban Công lý và Liên đới của CELAM và Caritas Mỹ Latinh.

Tính đến ngày hôm nay, 35 đại diện đến từ 13 quốc gia sẽ tham gia vào một loạt các hoạt động, trong đó bao gồm một số báo cáo cơ bản về chủ đề: phân tích tình hình nhân quyền ở châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, bởi Javier Cirulizza thuộc tổ chức ‘Ford Foundation’; phân tích của Đức Hồng y Baltazar Porras về thực tại của vấn đề nhân quyền tại Venezuela; những nền tảng giáo huấn của việc chăm sóc mục vụ nhân quyền được giảng giải bởi linh mục Felipe Zegarra, giáo sư Thần học tại CEAL, Perú. Những kinh nghiệm của việc cùng đồng hành với các nạn nhân sẽ được trình bày bởi linh mục Jesús Mendoza, thuộc Ủy ban Chăm sóc Mục vụ Xã hội của tổ chức Caritas tại Mexico, trong khi đó, một số suy tư về Tuyên bố Nhân quyền sẽ được trình bày bởi Laura Vargas thuộc Ủy ban Hành động Xã hội trực thuộc HĐGM tại Peru. Những dấu hiệu sẽ nổi lên từ công việc nhóm sẽ tạo thành những dòng hành động của tổ chức Caritas Mỹ Latinh trong giai đoạn từ năm 2019-2023.

Hội nghị thứ hai mở khai mạc hôm 5/11 tại Bogota được triệu tập bởi Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của CELAM, về tình hình và việc chăm sóc mục vụ cho các dân tộc bản địa ở Mỹ Latinh. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân sẽ cùng nhau trao đổi quan điểm của mình để xác định các dòng hành động vốn có tính đến thực tế của các cộng đồng, dưới ánh sáng của Lời Chúa và Huấn quyền có tính phổ quát. Đặc biệt, một số khía cạnh liên quan đến Huấn quyền của các vị Giáo Hoàng như: Piô X, Gioan Phaolô II, Biển Đức XVI và Đức Phanxicô đương nhiệm sẽ được xem xét.

Bắt đầu từ các văn kiện của các Hội nghị toàn thể của các HĐGM Mỹ Latinh tại Puebla, Santo Domingo và Aparecida, 25 tham dự viên tại chủng viện sẽ được mời gọi để trình bày một số đề xuất mục vụ cho các dân tộc bản địa mà sau đó sẽ phải được triển khai trong các hội nghị của HĐGM, các chủng viện và việc đào tạo tại địa phương.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới