Chương trình Tinh Tâm & Tam Nhật Thánh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Chúa Nhật, 26-03-2017 | 07:01:41

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY –  VÀ TAM NHẬT THÁNH 2017

I/ TĨNH TÂM:  Các ngày tĩnh tâm bắt đầu vào lúc 18 giờ 30.

A/ Thiếu nhi:Các ngày 03, 04, 05/4/2017 (tức Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư)– Cha giảng: Antôn Lê Ngọc Thanh

B/ Người lớn:Các ngày 06, 07, 08/4/2017 (tức Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy)Cha giảng:  Giuse Phạm Quốc Giang

C/ Giới trẻ:Các ngày 10, 11, 12/4/2017 (tức Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư)Cha giảng: Antôn Nguyễn Văn Dũng

II/ CHÚA NHẬT LỄ LÁ:09/04/2017

6   giờ làm phép lá tại Lễ Đài,  sau đó kiệu lá vào Nhà Thờ – Thánh Lễ

III/TAM NHẬT THÁNH

 A/ Thứ Năm Tuần Thánh 13/4/2017

*Buổi sáng   : 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.

*Buổi chiều:– 18 giờ Thánh lễ dành cho Thiếu nhi.

– 20 giờ 00 Thánh lễ  dành cho cộng đoàn. Sau Thánh lễ có Kiệu và Chầu Thánh Thể.

B/Thứ Sáu Tuần Thánh 14/4/2017

*Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.

*Buổi chiều:– 18 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (dành cho thiếu nhi).

– 20 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (dành cho cộng đoàn)

Sau nghi thức tưởng niệm có đi Đàng Thánh Giá chung quanh sân Nhà Thờ và Tu Viện.

CThứ Bảy Tuần Thánh 15/4/2017

*Buổi sáng : 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.

*Buổi chiều: Vọng Phục Sinh

–        18 giờ 30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (dành cho Thiếu nhi).

–        21 giờ 00: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (dành cho cộng đoàn).

IV/ GIẢI TỘI:Từ  10/4   đến  15/4/2017

Sáng: Từ 8 giờ 00 –11 giờ 00

Chiều: Từ 14 giờ 00  – 17 giờ 00

V/ CHÚA NHẬT PHỤC SINH : 16/4/2017

–   Không có Thánh lễ 5 giờ sáng.

–   Các giờ Thánh lễ khác như Chúa Nhật quanh năm.

Nguyện xin Chúa Giê-su Phục Sinh chúc phúc, đổ muôn phước  lành, ban bình an cho quí cộng đoàn.

VP Giáo Xứ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới