CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY - ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Thứ Hai, 22-03-2021 | 14:19:56

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY
ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
 
* Thiếu Nhi: – Thánh lễ 18g30 – thứ hai, thứ ba, thứ tư (Ngày 22, 23, 24/03/2021)
– Cha giảng: Phaolô Nguyễn Văn Công
 
* Người Lớn: – Thánh lễ 18g30 – thứ năm, thứ sáu, thứ bảy (ngày 25, 26, 27/03/2021)
– Cha giảng: Gioan B. Lê Trung Ân
 
* Giới Trẻ: – Thánh lễ 18g30 – thứ hai, thứ ba, thứ tư (ngày 29, 30, 31/03/2021)
– Cha giảng: Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh
 
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3
 
VP GXĐMHCG
 
 
 
 
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook