Chương trình Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Ba, 13-10-2020 | 01:03:11

Thánh Giêrađô Majella Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (1726 – 1755)

Vị Thánh Hay Làm Phép Lạ: Bổn Mạng các Bà Mẹ Mang Thai và các nhỏ.

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

— *** —

I. Thứ tư ngày 14/10 – khai mạc tam nhật

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống làm người

– 17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô

          Cha Phaolô Trần Hữu Dũng

– 18g00: Thánh lễ

Giảng lễ: Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

 

II. Thứ năm ngày 15/10

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống Kitô hữu

– 17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô

Thầy Phó tế Emmanuel Lê Hoàng Toàn

– 18g00: Thánh lễ

Giảng lễ: Cha Micaen Phạm Gia Lâm

III. Ngày thứ ba, thứ sáu ngày 16/10 – đại lễ 

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống tận hiến

– 17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô

          Cha GB. Lê Thanh Hải

– 18g00: Thánh lễ

Giảng lễ: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện

* Kính mời anh chị em tham dự và cầu nguyện cùng thánh Giêrađô!

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới