CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP & LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Thứ Tư, 19-06-2019 | 22:31:37

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP & LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

(Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà
180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

LỄ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Thứ Ba, ngày 25/06/2019

– 18 giờ 30: Thánh lễ: Bổn mạng Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư, ngày 26/06/2019

– 18 giờ 30: Thánh lễ: Bổn mạng Giáo khu 11

– 20 giờ 00: Thánh lễ: Dành cho anh chị em di dân

Thứ Năm, ngày 27/06/2019

– 09 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 10 giờ 00: Thánh lễ: Bổn mạng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc

– 18 giờ 30: Thánh lễ: Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Thứ Sáu, ngày 28/06/2019

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 06 giờ 30 – 10 giờ 00: Chầu Thánh Thể

– 10 giờ 00 – 11 giờ 00: Thánh lễ

– 14 giờ 00 – 15 giờ 00: Chầu Thánh Thể

– 15 giờ 00 – 16 giờ 00: Thánh lễ

– 16 giờ 00 – 18 giờ 15: Chầu Thánh Thể

– 18 giờ 30: Thánh lễ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook