Chương Trình Lễ Mừng Kính Thánh Giêrađô Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn

Thứ Bảy, 13-10-2018 | 09:58:27

Thánh Giêrađô Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (1726-1755)

CHƯƠNG TRÌNH LỄ  MỪNG KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Ngày 13/10 – 15. 16/10 /2018

 

CHỦ ĐỀ:

GIÊRAĐÔ – LỜI MỜI GỌI NÊN THÁNH

 

THỨ BẢY, NGÀY 13/10/2018: KHAI MẠC TAM NHẬT

– 17g30:    Hành Hương kính Thánh Giêrađô

    Hướng dẫn: Quý Thầy Học Viện

– 16g00:    Thánh lễ đồng tế

       Đề tài: “Đức Maria – mẫu gương Thánh Thiện cho Giêrađô”

* Chủ tế: Cha Bề trên Nhà Sài gòn Tôma Trần Quốc Hùng

* Giảng lễ:            Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh

CHÚA NHẬT, NGÀY 14/10/2018 (Dành cho Thiếu nhi)

– 16g00:    Thánh lễ đồng tế

       Đề tài: Tuổi Thơ Thánh Thiên Của Thánh Giêrađô

* Chủ tế: Cha Giuse Nguyễn Quốc Toản

* Giảng lễ:  Cha Đặc trách Thiếu nhi (Tùy nghi)

THỨ HAI, NGÀY 15/10/2018:   

– 17g30:    Hành Hương kính Thánh Giêrađô

             Hướng dẫn: Quý Thầy Học Viện

– 18g00:    Thánh lễ đồng tế

            Đề tài: “Giêrađô – Đấng Bảo Trợ Thánh Thiện Các Thai Phụ, Thai Nhi”

* Chủ tế:    Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông

* Giảng lễ: Cha Antôn Lê Ngọc Thanh

THỨ BA, NGÀY 16/10/2018: THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ

– 17g30:   Hành Hương kínhThánh Giêrađô

Hướng dẫn: Quý Thầy Học Viện

– 18g00:    Thánh lễ đồng tế

                         Đề tài: “Thánh Giêrađô – Vị Thánh của Niềm Vui Thánh Thiện”

* Chủ tế:    Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích

* Giảng lễ: Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông

 

Ban Tổ chức kính mời quý tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn dân Chúa đến hiệp thông cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Dòng Chúa Cứu Thế trong các giờ cầu nguyện hành hương, và Thánh lễ trong những ngày mừng lễ kính Thánh Giêrađô. Đặc biệt, xin kính mời quý Cha, và quý Thầy đến tham dự tất cả các Thánh lễ Đồng tế.

 

Ban Tổ Chức

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook