Chương trình đại lễ Bế mạc Năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Ba, 21-06-2016 | 08:52:51

Nhân dịp mừng kính Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp năm 2016, và bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ của Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ tổ chức tuần Tam nhật và Thánh lễ Tạ ơn trọng thể tạ ơn Thiên Chúa với chủ đề: “cùng đi với Mẹ Hằng Cứu Giúp trong hành trình đức tin.”

Tỉnh Dòng Việt Nam xin thông báo về một số hoạt động cụ thể sẽ được tổ chức như sau:

TẠI ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP THÁI HÀ – HÀ NỘI

chuong

TẠI ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP KỲ ĐỒNG – SÀI GÒN

—————-

hướng

hướng 1

hướng 2

hướng 3

hướng 4

Ban Tổ chức Năm thánh

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới