Chuẩn bị lễ Phong Chức Linh Mục Phó Tế Dòng Chúa Cứu Thế 2019

Thứ Tư, 03-07-2019 | 08:15:29

Mọi người từ bốn phương trời đã trở về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn để cùng tạ ơn Chúa cầu nguyện cho các tiến chức hôm nay….

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới