Chúa Nhật Thánh lễ 17h00 Mừng Lễ Chúa Cứu Thế: Tước Hiệu của Dòng Thánh

Thứ Tư, 22-07-2020 | 21:31:34

Đền Đưc Mẹ Hằng Cứu Giúp vào 17h00 ngày 19/07/2020, Cha Giám Tỉnh, tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chủ tế Thánh lễ Mừng lễ Chúa Cứu Thế: Tước Hiệu của Dòng Chúa Cứu Thế.Lễ Chúa Cứu Thế được Đức Giáo Hoàng ấn định Chúa Nhật tuần 3 trong tháng 7: đến năm 1749 Đức Giáo Hoàng Bênêđitô 14 đã cho Dòng Chúa Cứu Thế củ hành lễ trọng.

 

Photo Đức Tín – GXĐMCG

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới