Chúa Nhật Lễ Lá - Thánh lễ 18g00 ngày 05/04/2020

Chúa Nhật, 05-04-2020 | 10:07:25

“Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời.” (Mt 21,9)
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3.
https://gxdmhcg.net/
http://chuacuuthe.com/
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới