Chúa Nhật 6 PS (A): Cần Lắm, Thần Khí Sự Thật

Thứ Bảy, 20-05-2017 | 21:34:50

Làm sao để có nhãn quan mới, suy nghĩ và hiểu biết mới, để biện phân, để chọn lựa, để xác tín?.

70414a8cea14a957550e123b722f2e06Các điều răn của Đức Giêsu không chỉ là những giáo huấn về luân lý, mà còn diễn tả  một sự kết hợp sâu xa, một cách sống trong tình hiệp thông yêu thương, như Người luôn giữ các giới răn của Chúa Cha và luôn ở trong Chúa Cha; như Người hằng yêu mến Chúa Cha và vâng lời Chúa Cha. Bây giờ Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ được như vậy.

Giả thiết “nếu” các môn đệ yêu mến Thầy, họ phải chứng tỏ qua sự vâng lời, chứ không phải bày tỏ một thứ cảm xúc, một cách ứng xử. Đức Giêsu đã chứng minh Người rất mực yêu mến Chúa Cha qua sự vâng lời trọn vẹn và Chúa Cha đã không bỏ rơi Người, thì Người cũng không để các môn đệ mồ côi. Người sẽ sai Đấng Bảo Trợ khác đến ở với họ luôn mãi.

Khi ở với các môn đệ, Đức Giêsu là Đấng Bảo Trợ cho họ. Người biện hộ, bảo vệ họ trước sự chỉ trích, phê phán của người Do thái; mặc khải các mầu nhiệm, dạy dỗ, yên ủi họ, giúp họ can đảm, thì giờ đây, Người hứa sẽ xin Chúa Cha ban cho họ Đấng Bảo Trợ khác, là Thần Khí Sự Thật sẽ đến ở trong họ, ở với họ, hướng dẫn và giúp họ có khả năng đối phó với mọi hoàn cảnh.

“Sự thật”, theo tác giả Gioan, ám chỉ chính Thiên Chúa, Đấng tỏ mình ra qua Đức Giêsu. Thần Khí sẽ đưa các môn đệ vào trong “sự thật”, nghĩa là Người hoạt động trong tâm trí và trong tâm hồn họ để giúp họ đi sâu vào mạc khải của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giêsu, và sẽ che chở họ khỏi tinh thần thế gian.

Chỉ có các môn đệ mới biết Thần Khí Sự Thật và mọi hoạt động của Người, còn thế gian thì không, nhờ đó, họ có nhãn quan mới, suy nghĩ và hiểu biết mới, có được những những kinh nghiệm mới để biện phân, để chọn lựa, để xác tín.

Không những thế, Đức Giêsu còn hứa sẽ đến cùng họ trong một dạng thức khác. Thế gian cứ tưởng là không có Đức Giêsu, vì không thấy Người, nhưng chỉ các môn đệ mới có thể nhận ra sự hiện diện của Người, sự hiện diện của một Đấng đang sống, và vì thế, họ cũng sẽ được sống.

Ở với các môn đệ một cách hữu hình, được cảm nhận bằng những giác quan không phải là cách hay nhất, hữu hiệu nhất. Đức Giêsu hé mở cho họ biết về một cách thức hiện diện mới, không gì có thể ngăn cản, không gì có thể chia lìa, vượt trên thời gian và không gian, vượt lên trên cả những quy luật hạn hẹp của trái đất. Khi “Ngày đó” đến, họ sẽ biết Đức Giêsu hằng ở trong Chúa Cha, họ được ở trong Người và Người ở trong họ.

Đó là điều đã xảy ra sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Dù Đấng Phục Sinh chưa cho họ thấy tất cả sự vinh hiển của Người, nhưng các môn đệ đã được lôi kéo vào mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng.

Nhắc lại việc tuân giữ các điều răn mà Người đã ban cho các môn đệ, Đức Giêsu muốn họ lấy đức tin mà đón nhận toàn bộ Lời Người. Những ai gắn bó với các giới răn của Đức Giêsu mới có thể nhận được Thần Khí Sự Thật, và mở ra với tình yêu của Đức Giêsu và của Chúa Cha, trong sự kết hợp sâu xa của tình hiệp thông yêu thương thần linh. Đó là những gì Đức Giêsu muốn tỏ cho họ biết, vì họ là môn đệ của Người.

Jos Ngô Văn Kha CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới