Chúa Nhật 31 Thường Niên B_Thánh lễ 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 04/11/2018

Chúa Nhật, 04-11-2018 | 07:42:25

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”. (Mc 12, 30)

Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên B (Mc 12, 28b-34 )

Bài giảng Thánh lễ 8g 00: Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

*******************

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới