Chúa Nhật 28/07/2019 cuối mỗi tháng Rửa tội trẻ em

Chúa Nhật, 28-07-2019 | 15:50:16

Vào lúc 9g15 Chúa Nhật cuối mỗi tháng Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn có nghi thức rửa tội trẻ em…

 

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới