Chúa Nhật 26 Thường Niên B_Thánh lễ 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 30/09/2018

Chúa Nhật, 30-09-2018 | 15:55:54

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta… Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi” (Mc 9, 40-43…)

Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên B (Mc 9,37-42.44.46-47)

Bài giảng Thánh lễ 08g 00: Cha Vincente M Phạm Cao Quý CSsR

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới