Chầu Thánh Thể - 20g00 ngày 09/04/2020 - Nhà Nguyện Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Năm, 09-04-2020 | 16:24:40

“Hỡi những ai vất vả, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con” (Mt 11, 28)

Chầu Thánh Thể – 20g00 ngày 09/04/2020 – Nhà Nguyện Dòng Chúa Cứu Thế

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 38 Kỳ Đồng – Phương 9 – Quận 3 – TPHCM

http://chuacuuthe.com/

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới