Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm nhân chức Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_DCCT Sài Gòn

Thứ Hai, 20-05-2019 | 05:09:53

Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh ngày 19/05/2019: Thánh lễ lúc 10g00, Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm Bề trên DCCT Sài Gòn nhân chức Chánh xứ,Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn . Trong Thánh lễ có sự hiện diện của cha quản hạt Tân Định thay mặt Đức giám Mục, Giám quảm Tổng Giáo Phận Sài Gòn đến chủ tế Thánh lễ và trao quyền Chánh Xứ cho Cha Phêrô…

Quý Cha Đồng tế chụp hình lưu niêm với Cha Phêrô tân Chánh Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng: Quản Hạt Tân Định công bố văn thư của ĐGM Giám quản TGP bổ nhiệm Cha Phêrô làm Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ HCG

Cha Phêrô tân Chánh Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhận văn thư bổ nhiệm từ Đức cha Giáo phận.

Cha Tân Chánh xứ Phêrô bày tỏ công khai trước cộng đoàn lời tuyên xưng Đức Tin và lời thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội. Nghi thức này nói lên quyết định dấn thân trọn vẹn của người mục tử dám hy sinh chấp nhận thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.

Cộng đoàn sốt sắng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cùng cầu nguyện cho Cha Tân Chánh xứ và cầu xin cho cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ HCG ngày càng thăng tiến trong đức tin, tình hiệp nhất và yêu thương

Cha Chánh xứ ngồi ghế Chủ Tế: Việc này nói lên nhiệm vụ của vị mục tử là lãnh đạo và chủ tọa mọi cử hành phụng vụ trong cộng đoàn.

Cha tân Chánh xứ mở cửa Nhà Tạm: Nhà Tạm là nơi lưu trữ Mình Thánh Chúa, từ nơi đây phát sinh nguồn sống thiêng liêng cho đời dấn thân của mục tử vào cộng đoàn.

Cha Chánh xứ ngồi tòa Giải tội: Tòa Giải tội là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử.

Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng: Quản Hạt Tân Định chia sẻ Lời Chúa

Cha Tân Chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm C.Ss.R cám ơn Đức Giám Quản, Cha Quản Hạt và quý Cha Đồng Tế…

Cha Tân Chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm C.Ss.R nói đôi lời với cộng đoàn Gx Đức Mẹ HCG và cám ơn cộng đoàn và quý khách…

 

Đại diện Cao Đài Chúc Mừng Cha Tân Chánh xứ Phêrô

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới