Cha Giuse Phan Đức Hiệp Tu sĩ, Linh mục C.Ss.R vừa được Chúa gọi về

Thứ Bảy, 27-07-2019 | 00:03:28

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới