Cha Giuse Pham Thanh Quang, C.Ss.R. đã được Chúa gọi về sau 92 năm làm con Chúa 63 năm Khấn Dòng

Thứ Năm, 19-07-2018 | 09:05:24

                 Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)
 CÁO PHÓ   

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,

và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

 

CHA GIUSE PHẠM THANH QUANG, C.Ss.R.

Sinh ngày: 20.06.1926,

tại Quất Lâm Thượng (Nam Định).

Khấn Lần đầu: 16.07.1955

Lãnh sứ vụ Linh mục: 07.09.1958

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 1h45, thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018,

tại Tu viện DCCT Sài Gòn,

sau 92 năm làm con Chúa trên dương thế,

63 năm sống lời khấn Dòng và 60 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10h00, thứ Năm, 19.07.2018,

tại  Tu viện DCCT Sài Gòn.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 8h00, thứ Bảy, 21.07.2018,

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

Sau Thánh lễ, thi hài cha Giuse sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

   Xin cầu nguyện cho cha Giuse Phạm Thanh Quang, C.Ss.R.

 

 

RIP

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook