Cha đặc trách Giáo xóm 8, quý Cha và quý ông bà, anh chị em dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR

Chúa Nhật, 28-07-2019 | 12:30:32

Vào lúc 9g30 Chúa Nhật 28/07 Cha đặc trách Giáo xóm 8, quý Cha và quý ông bà, anh chị em dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Đức Hiệp Tu sĩ, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đã được Chúa gọi về lúc 21g50, thứ Sáu, 26/07/2019, tại Tu viện DCCT Sài Gòn, sau 70 năm làm con Chúa trên dương thế, 43 năm sống lời khấn Dòng và 29 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Phúc Nguyễn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới