Cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R. Tu Sĩ Linh Mục đã an nghỉ trong Chúa

Thứ Bảy, 15-09-2018 | 19:45:14

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)
CÁO PHÓ
 
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin
 
CHA ANTÔN PHẠM VAN NAM, C.Ss.R. 
Sinh ngày: 10.09.1925 tại: Thượng Đồng, Bình Lục, Hà Nam
 
Khấn Lần đầu: 15.09.1950
 
Lãnh sứ vụ Linh mục: 08.09.1955
 
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 19h00, thứ Bảy, 15.09. 2018, tại Nhà hưu của Tỉnh DCCT Việt Nam, sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 63 năm thi hành sứ vụ Linh mục.
 
– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10h00 sáng Chúa Nhật, 16.09.2018, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.
 
– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6h00 sáng thứ Ba, 18.09.2018, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.
 
– Sau Thánh lễ, thi hài cha Antôn sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
 
Xin cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R.
 
RIP
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook