Giáo xứ DCCT

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật IV Mùa Chay B: ngày 11/03/2018

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “B” 11/03/2018 VPGX trân trọng thông báo: 1/ Chương trình Tam nhật lễ kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, (Clê-men-tê Maria Hốp-bao-ơ) Tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. a/ Ngày 13/3/2018: 17 giờ ...

Ngày Mồng Ba Tết: “THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp

Ngày Mồng Ba Tết: “THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối ...

Ngày Mồng Hai Tết: “KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp

Ngày Mồng Hai Tết: “KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp Thiên Chúa day, Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, ...

Ngày Mồng Một Tết: 16/02/2018 “CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp

Ngày Mồng Một Tết: 16/02/2018 “CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. ...

Thánh lễ Giao Thừa Tết Mậu Tuất_21g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 15/02/2018

Thánh lễ Giao Thừa Tết Mậu Tuất_21g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 15/02/2018 “Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời”

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật IV Thường Niên_B: Ngày 11/02/2018

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN B 11/02/2018 VPGX trân trọng thông báo: 1/ Giáo Xứ Kẻ Vàng, Giáo Phận Thanh Hóa: Gx 70 năm qua chưa có Cha Xứ, Thờ xây dựng gần 100 Năm: Giáo Xứ ...

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật V Thường Niên_B: Ngày 04/02/2018

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “B” 04.02.2018 VPGX trân trọng thông báo:                                                1/ : Trong tâm tình truyền giáo: Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Giáo Xứ Giồng Lớn, Giáo Phận Vĩnh Long. ...

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật IV Thường Niên_B: Ngày 28/01/2018

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B 28.01.2018 VPGX trân trọng thông báo:                                                1/ Chương Trình Học Hỏi và Trao Đổi về “Học thuyết xã hội Giáo Hội Công Giáo” (Docat). Giáo Xứ sẽ tổ chức các ...

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật III Thường Niên_B: Ngày 21/01/2018

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B 21.01.2018 VPGX trân trọng thông báo: 1/ Nhân dịp Tết về, để chia sẻ một phần nhỏ bé với các gia đình khó nghèo, cũng như người dân tộc: Giáo Xứ ...

Thánh lễ 8g Chúa Nhật II Thường Niên (Ga 1, 35-42)

8g Chúa Nhật Tuần II Thường Niên B_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật II Thường Niên_B (13/01/2018)

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “B” 14.01.2018 VPGX trân trọng thông báo:                                                1/ Chúa Nhật, 14/01/2018, Lễ Kính Chân Phước Phêrô Donders (Phêrô Đồng Được) Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. 2/ Thứ Ba 16/01/2018 18 giờ ...

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật Chúa Hiển Linh (07/01/2018

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH “B” 07/01/2018 VPGX trân trọng thông báo: 1/ Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Giáo Xứ Cái Nứa. 2/ Chúa Nhật 07/01/2018, lúc 7 giờ 30 (sau lễ nhì), ...

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất (31/12/2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA – NĂM B (31/12/2017) VPGX trân trọng thông báo: 1/ Chúa Nhật 31/12/2017 Lễ Thánh Gia 17 giờ 00: Thánh lễ Mừng 32 đôi kỷ niệm: Ngọc, Kim và Ngân Khánh ...

Hình ảnh Thánh lễ Đêm vọng Chúa Giáng Sinh - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 2017

Hình ảnh Thánh lễ Đêm vọng Chúa Giáng Sinh - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 2017    

Hình ảnh Thánh lễ Thiếu Nhi Đêm Giáng Sinh Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hình ảnh Thánh lễ Thiếu Nhi Đêm Giáng Sinh Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp TQ

“Thiên địa đắng hoang mang”, bởi đang “thờ lạy cả Thiên Đàng”

Đêm nay đêm thờ lạy, Thiên Chúa đến ở với chúng ta. Đêm của niềm vui, của sự sống và của tương lai nhân loại, vì Sự sống đã được sinh ra cho chúng ta. ...

21g00' Trực tiếp Thánh lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh 2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

21g00'  Trực tiếp Thánh lễ Đêm Vọng Giáng Sinh 2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

18g 30 Trực tiếp Thánh lễ Thiếu Nhi Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh 2017

18g 30 Trực tiếp Thánh lễ Thiếu Nhi Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh 2017

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật III Mùa Vong_B (17/12/2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B (17/12/2017) VPGX trân trọng thông báo: 1/ Giúp đỡ người nghèo trong Giáo Phận và Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu: Trong tâm tình đón mừng Chúa Giáng Sinh, Giáo Xứ ...

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật II Mùa Vong_B (10/12/2017)

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B (10/12/2017) Văn Phòng Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trân trọng thông báo: 1/ Thứ Hai 11/12/2017: 6 giờ tại Nhà Thờ Giáo Xứ, có Thánh lễ cầu ...