ĐMHCG

Giáo họ Ngũ Đông ngày hồng phúc đón nhân "Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp" làm Đấng Bảo Trợ.

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Cha Giáo phận Hà Tĩnh đã đặt cha Phêrô Nguyễn Lương Bằng CSsR về quản nhiệm Giáo họ Ngũ Đông... và niềm vui nối tiếp niềm vui lớn, hôm ...

Kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP A - Đọc   Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! / Nay con sấp mình xuống dưới chân ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Chín

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ CHÍN Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay là cuối tuần chín ngày,/ hằng ngày trong tuần này, con đã đến sấp mình dưới chân Mẹ. Hôm nay,/ ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Tám

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ TÁM Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ khi con suy đến nết hư và sự túng cực con/ và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành/ cùng ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Bảy

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ BẢY Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay con chạy đến cùng Mẹ,/ vì chính Mẹ là Đấng con phải kêu xin,/ và chính Mẹ sẽ nhậm ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Sáu

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ SÁU Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết:/ Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều./ Bởi vì ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Năm

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP   NGÀY THỨ NĂM Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ khi con suy ngắm bức chân dung Mẹ/ thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ./ Vì ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Tư

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP   NGÀY THỨ TƯ Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung dịu dàng Mẹ/ làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi./ Mẹ khác ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Ba

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ BA Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ./ Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy,/ ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Hai

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ HAI Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Đức Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay,/ chẳng những Mẹ nhận Người là Con Thiên Chúa/ ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Nhất

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP   NGÀY THỨ NHẤT Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con vui sướng được chạy đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ! Nhìn lên chân dung ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP KINH NGUYỆN KINH MỞ ĐẦU  Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con, / thì chúng con hết lòng trìu mến vâng ...

Lịch sử và ý nghĩa Bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA BỨC LINH ẢNH ĐỨC MẸ HĂNG CỨU GIÚP   Gốc tích Tương truyền ngày xưa Thánh Luca có vẽ một bức họa Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Đồng. Thánh Luca là người ...

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Sắc lệnh của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Piô IX

SẮC LỆNH CỦA ĐỨC CHÂN PHÚC GIÁO HOÀNG PIÔ IX (31/3/1876) GIÁO HOÀNG PIÔ IX ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ Trong tâm tình vui mừng và hân hoan, Ta sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và tốt ...

Hội Đức Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 4/3/2020 - Thánh lễ Thứ Tư đầu tháng

Hội Đức Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 04/03/2020 - Thánh lễ Thứ Tư đầu tháng Thánh lễ 15h30 thứ tư đầu tháng của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu, Dòng ...

Hành hương và nghi thức chúc lành - tiếp nhân tành viên Hội Đức Mẹ HCG

Vào lúc 15h00 ngày 01/01/2020, thứ tư đầu tháng, đầu Năm dương lịch hội Đức Mẹ hằng Cứu Giúp Sài gòn lại quy tụ về Đền Đức Mẹ làm giờ hành hương dâng kính Mẹ..., sau ...

Đoàn hành hương Gx. Yên Mỹ, Bắc Ninh kính viếng Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hôm nay, ngày 07/08/2019, Đoàn hành hương của Giáo xứ Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh đã tới hành hương kính viếng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn. 9g30 sáng ...

Cầu nguyện và Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2016, Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta chính thức hoàn thành 150 năm hành trình với người dân của Thiên Chúa nơi Đền Thánh Anphongsô, tại ...

Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đầu Tháng 8 / 2018

Hôm nay ngày 04/08/2018: thứ bảy đầu tháng 14g 00 hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14g 30 Thánh  lễ Cầu Nguyện cho Ân Nhân và Thân Nhân của Nhà Dòng Giảng lễ Hành Hương ...

14g00 Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 28/07/2018

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào lúc 14g 00 làm giờ hành hương kính Đức Mẹ , 14g 30 Thánh lễ Giảng lễ Hành Hương - Lm Giuse Nguyễn Hồng ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới