Tin tức

Thánh lễ An Táng Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ DCCT lúc 6g00 ngày 24/06/2019

Vào lúc 6g00 sáng ngày 24/05/2019 Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ chủ tế Thánh lễ An Táng Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế... ...

Nghi thức di quan Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ DCCT từ Nhà Dòng vào Đền ĐMHCG

Vao lúc 20g00 tối 23/05/2019 Cha Bề trên Cộng Đoàn DCCT Sài gòn chủ sự nghi thức di quan Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế từ Tu viện ...

Thánh lễ Gx Đức Mẹ HCG cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo CSsR

Hôm nay vào lúc 17g00 Cha Bề trên chánh xứ cùng quý cha trong ban quản xứ cùng quý ông bà anh chị em đai diện Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng cha bề ...

Thánh lễ Cộng Đoàn Tỉnh DCCT cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo CSsR

15g00 ngày 23/05/2019 Cha Giám Tỉnh cùng quý Cha, Thầy cộng đoàn Tỉnh Dòng Chúa dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ Thừa Sai DCCT..

Thánh lễ các Thầy DCCT cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo CSsR

19g00 ngày 22/05/2019 Cha phó Giám tỉnh đặ trách các Thầy DCC Việt Nam cùng với quý Thầy dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ Thừa Sai ...

CSsR: 15h 00 Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo CSsR

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25) Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo CSsR lúc 15h 00 Thứ Ba, 22/05/2019 tại ...

Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo (Hilaire) DCCT đã về với Chúa

Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo, C.Ss.R., một tu sĩ thừa sai cao niên và thánh thiện thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, vừa được Chúa gọi về sáng nay.  

Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm nhân chức Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_DCCT Sài Gòn

Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh ngày 19/05/2019: Thánh lễ lúc 10g00, Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm Bề trên DCCT Sài Gòn nhân chức Chánh xứ,Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn . ...

Quan điểm của các quốc gia đang phát triển về Đạo đức sinh học

Hôm thứ Hai ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại Học viện Anphongsô ở Rôma, một buổi hội nghị và thảo luận đã được tổ chức về chủ đề: “Tu tưởng và đề xướng đạo ...

Chuyện gì đang diễn ra ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn?

Ben Ngô BBC Tiếng Việt [caption id="attachment_35551" align="aligncenter" width="660"] Tin Mung Cho Nguoi NgheoImage captionMột buổi lễ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn hồi tháng 2/1019[/caption] Linh mục Joseph Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu ...

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích Giám Tỉnh DCCT Việt Nam trả lời phỏng vấn Đài BBC

  CHA BỀ TRÊN GIÁM TỈNH GIUSE NGUYỄN NGỌC BÍCH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI BBC Thưa ông Ben Ngô, Thông thường, tôi rất ít trả lời phỏng vấn, nhưng khi đọc các câu hỏi của ông từ đài ...

Thánh lễ nhân chức Bề trên Cộng Đoàn DCCT Sài Gòn

Lúc 16g 30 ngày 11/05/2019 Cha Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế thánh lễ nhận chức Bề trên Nhà Sài của cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm...

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - VÙNG MIỀN TRUNG

Các Hội viên ĐMHCG được liên kết với nhau trên toàn cầu và được lời cầu nguyện của toàn Hội và của các tu sĩ DCCT. Nhờ lòng yêu mến và chạy đến với MHCG, ...

Thánh lễ An táng Bà Cố Mátta thân mẫu cha Phaolô Nguyễn Văn Châu CSsR

Sáng ngày 29/04/2019 lúc 8 giờ 30 phút, thánh lễ an tang được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và ấm áp tình gia đình. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ giáo ...

Đời Sống Tu Trì Trong Các Tôn Giáo: Hội thảo liên tôn tại Học Viện Thánh Anphongsô

Sáng hôm nay vào lúc 07g30 ngày 06/04/2019, tại Học Viện Thánh Anphongsô – Dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức buổi hội thảo với chuyên đề: “Đời Sống Tu Trì Trong Các Tôn Giáo. [caption ...

Thánh lễ An Táng Bà Cố Agata Thân Mẫu Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. (Ga 11, 25)

Hình ảnh di quan Bà Cố Agata đên Nhà Thờ Fatima Bình Triệu

Vào lúc 14g 15 chiều nay thứ Hai ngày 18/03: Cha Phao lô Lưu Quang Bảo Vinh chủ sự nghi thức Di Quan Thân Mẫu từ ngôi nhà thân thường về Nhà Thờ Fatima Bình ...

Hình ảnh nghi thức Nhập quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Cố Agata

Lúc 15g 00chiều nay 16/03/2019 Cha Phao lô Lưu Quang Bảo Vinh chủ sự nghi thức Nhập quan và chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Thân Mẫu là Bà Cố Agata... Cùng đồng tế ...

Thân mẫu Cha Phaolô Lưu Quang Bảo VinhCSsR về với Chúa

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) CÁO PHÓ Văn Phòng Tỉnh xin kính báo: BÀ CỐ AGATA NGUYỄN THỊ HƯƠNG Thân Mẫu Cha Cố Vấn Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh vừa được Chúa gọi ...

Mừng lễ Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giups 15/03/2019

“Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10, 1-3)   17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê - Hướng dẫn : Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng 18g00: Thánh lễ đồng ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới