Tin tức

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn - Thánh lễ Thứ Tư đầu tháng 12/2019

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào mỗi thứ tư đầu mỗi tháng quý hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khắp thành phố và các vùng lân cân quy tụ về bên ...

Thánh lễ an táng Cha Antôn Nguyễn Văn Trung CSsR_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cả thế giới ngưỡng mộ Bậc Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận với 13 năm 4 tháng tù trong đó có 9 năm biệt giam thì Dòng Chúa Cứu Thế nhỏ bé cảm phục ...

Nghi thức di quan cha Antôn từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Vào lúc 20h00 ngày 03/12/2019 cha Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn chủ sự nghi thức di quan cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R từ phòng khách Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ ...

Học Viện Thánh Anphongsô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Hôm qua 03/12/2019 lúc 19h00 cha Giuse Đỗ Đình Tư, giám đốc Học Viện Thánh Anphongsô chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R, cùng đồng tế có cha linh ...

Thánh lễ An táng cha Phaolô Nguyễn Thọ CSsR

Vào lúc 8h30 ngày 03/12/2019 Đức cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế Thánh lễ An táng cha Phaolô, cùng đồng tế trong Thánh Lễ có cho tổng đại ...

Nghi thức di quan cha Phaolô Nguyễn Thọ CSsR và giờ Kinh Tối

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) Vào lúc 20g20 ngày 02/12/2019 nghi thúc di quan cha Phaolô Nguyễn Thọ CSsR từ cuối Nhà Thờ lên trên gần cung Thánh để ...

Các Thánh lễ cầu nguyện cho cha Phaolô Nguyễn Thọ CSsR chiều tôi 02/12/2019

17g20 Cha Antôn Nguyễn Văn Tịnh chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho cha Phaolô Nguyễn Thọ, cùng đồng tế có quý cha trong trong Nhà Dòng và Giáo Phận, cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh ...

Dự tập DCCT dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Vào lúc 9h00 cha Phanxicô Asidi Nguyễn Đức Hoàn giám đốc Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế dâng  dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R ...

Kinh sáng - Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

5h00 Cộng Đoàn DCCT Sài gòn khỏi sự giờ Kinh Sáng và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R 7h00 Cộng Đoàn Hưu Dương DCCT dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ...

Hình ảnh Viếng - Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Lúc 17h00: 01/12/2019 Chúa Nhật Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua GXĐMHCG viếng Cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R Hôm qua 02/12/2019 lúc 115h30 cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, cha Antôn Lưu Ngọc Quỳnh, cha ...

Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Hôn nay vào lúc 17h00 ngày 02/12/2019: Cha Bề trên Chánh xứ cùng quý Cha ban quản xứ, hội đồng mục vụ Giáo xứ, Giáo xóm... cùng quý ông bà anh chị em cùng đến ...

Thánh lễ An táng Ông cố Đaminh thân Phụ cha Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR

Sáng nay ngày 02/12/2019 vào lúc 8h30 tại Nhà Thờ Giáo xứ Thái Xuân, Giáo Hạt Xuân Lộc - Đồng Nai: Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc ...

Thánh lễ cầu nguyện cho cha Phaolô Nguyễn Thọ C.Ss.R

Vào lúc 15h00 cha Gioakim Nguyễn Quang Minh chủ tế cùng với quý cha trong Cộng Đoàn DCCT Châu Ổ, cha Antôn Lê Ngọc Thanh DCCT Mỹ Thuận, Giuse Phạm Văn Luật DCCT Nà Phặc, ...

Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn Nguyễn Văn Trung, C.Ss.R

Sau nghi thức nhập quan cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh, Tỉnh DCCT Việt Nam cùng với quý cha trong Nhà Dòng dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyên cho Cha Antôn Nguyễn Văn ...

Thánh lễ Tạ Ơn làm phép Nhà thờ Plei Bông - DCCT Măng Yang

Plei Bông, Măng Yang, Gialai: Vào lúc 10h00 sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019 Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo Phận Kontum chủ Thánh Lễ Tạ Ơn làm phép ngôi Nhà ...

Viếng Ông cố Đaminh thân Phụ cha Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) Vào lúc 19h25 Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc đến viếng Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Quảng thân ...

Nghi thức tẩn liệm Cha Antôn Nguyễn Văn Trung, C.Ss.R

Vào lúc 19h00 tối nay: Chúa Nhật ngày 01/12/2019, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn, cha giám tỉnh, tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ sự nghi thức tẩn liệm Cha Antôn ...

Cáo phó và Tiểu sử cha Phaolô Nguyễn Thọ C.Ss.R

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:  CHA PHAOLÔ NGUYỄN THỌ, C.Ss.R Sinh ngày 04 tháng 07 ...

Nghi thức tẩn liệm Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Quảng - Thân Phụ cha Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR

Sáng nay vào lúc 10h30 thứ Sáu 29/11/2019 cha Chánh xứ, Giáo xứ Thái Xuân JB Nguyễn Văn Thành chủ sự nghi thức tẩn liệm cho Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Quảng, thân Phụ cha ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới