Thánh lễ

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 28 MÙA THƯỜNG NIÊN | 11/10/2020

"‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’" (Mt 22, 12) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 28 MÙA THƯỜNG NIÊN || 11/10/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN | 27/09/2020

"Nó hối hận, nên lại đi. Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông." (Mt 21, 28-32) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN || 27/09/2020 THÁNH ...

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 || 26/09/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Thánh Lễ CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h30 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Dòng Chúa ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN | 20/09/2020

"Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" (Mt 20, 1 - 16a) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN || 20/09/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN: Thánh Ghêgôriô Cả| 18h00 || 04/09/2020

“Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” ( Lc 5, 33 - 39 ) THỨ SÁU TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 02/09/2020

“Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha” ( Lc 4, 18 ) THỨ TƯ TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 01/09/2020

“Ông Giê-su Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” ( Lc 4, 16 - 30 ) THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 01/09/2020  Thánh lễ 18h00  ---------------------------------------- Nhà ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 31/08/2020

"Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi... sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” ( Lc 4, 16 - 30 ) THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 31/08/2020  Thánh lễ 18h00  ---------------------------------------- Nhà ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 30/08/2020

“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24) CHÚA NHẬT TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 30/08/2020  Thánh lễ 60h30 Giảng lễ : Giuse Nguyễn Hồng ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 24/08/2020

"Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối" (Ga 1, 45 - 51) THỨ HAI TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN 24/08/2020 - KÍNH THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ  Thánh lễ 18h00  Nhà Nguyện Hiệp ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN || 6h00 & 18h00 || 23/08/2020

"Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời" (Mt 16, 13 - 20) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN || 23/08/2020 THÁNH LỄ | 6h30 THÁNH LỄ ...

🔴 HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN | 17h30 || 22/08/2020

"Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời" (Mt 16, 13 - 20) HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN || 22/08/2020 HÀNH HƯƠNG | ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 21/08/2020

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình"(Mt 22, 34 - 40) THỨ SÁU TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 21/08/2020 - THÁNH PIÔ X. GIÁO HOÀNG Thánh lễ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 19/08/2020

“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 15) THỨ TƯ TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN Thánh lễ: 18h00 || 19/08/2020  Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 18/08/2020

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa ”(Mt 19, 24) THỨ BA TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 18h00 || 18/08/2020 Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 17/08/2020

"Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, anh sẽ được một kho tàng trên trời"(Mt 19, 16 - 22) THỨ HAI TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 18h00 || 17/08/2020 Nhà Nguyện ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 6h30 & 18h00 || 16/08/2020

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.”(Mt 15, 21 - 28) CHÚA NHẬT 20 MÙA THƯỜNG NIÊN Thánh lễ 6h30 Thánh lễ 18g00 Nhà Nguyện Hiệp Nhất - ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến: HÀNH HƯƠNG & LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI | 18h00 || 15/08/2020

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 39-56) Thánh Lễ LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI   17g30 Hành Hương: Kính Đức Mẹ ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới