HỌC HỎI

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 17/08/2020

"Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, anh sẽ được một kho tàng trên trời"(Mt 19, 16 - 22) THỨ HAI TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 18h00 || 17/08/2020 Nhà Nguyện ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ:  Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ Ca nhập lễ: Tv 83, 10 - 11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 6h30 & 18h00 || 16/08/2020

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.”(Mt 15, 21 - 28) CHÚA NHẬT 20 MÙA THƯỜNG NIÊN Thánh lễ 6h30 Thánh lễ 18g00 Nhà Nguyện Hiệp Nhất - ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến: HÀNH HƯƠNG & LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI | 18h00 || 15/08/2020

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 39-56) Thánh Lễ LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI   17g30 Hành Hương: Kính Đức Mẹ ...

Các bài đọc trong Thánh lễ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (lễ trọng)

Các bài đọc trong Thánh lễ ngày 15 tháng 8 LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (lễ trọng) Ca nhập lễ: Kh 12, 1 Có điềm lớn xuất hiện trên trời: Một người phụ nữ mình khoác mặt trời làm ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thánh lễ Vọng: ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (lễ trọng)

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thánh lễ Vọng: ĐỨC MẸ LÊN TRỜI Ca nhập lễ: Lạy Đức Maria, thiên hạ nói về Mẹ bao điều hiển hách! Hôm nay, Mẹ được tôn vinh trên chín phẩm Thiên Thần, và ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ: Ca nhập lễ: Tv 73, 20. 19. 22. 23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Năm Tuần 19 Thường Niên | 18h00 | 13/08/2020

“Ngươi không phải thương xót đồng bạn,  như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18, 21 – 19, 1) Thánh Lễ 18g00 || 13/08/2020: Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên  Đền Đức Mẹ Hằng Cứu ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ Ca nhập lễ: Tv 73, 20. 19. 22. 23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo ...

Các bài đoc trong Thánh lễ: Thứ Tư Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIX - Mùa Thường Niên Các bài đoc trong Thánh lễ Ca nhập lễ: Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên | 18h00 | 12/08/2020

"Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em” (Mt 18, 15 - 20) Thánh Lễ 18g00 || 12/08/2020: Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

Các bài đọc trong Thánh lễ Ngày 11 tháng 8: Thánh Cơlara, trinh nữ.

Ngày 11 tháng 8 Thánh Cơlara, trinh nữ (lễ nhớ bắt buộc) Ca nhập lễ (null) hoặc Tv 15, 5-6) Đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã cầm đèn sáng ra đón Đức Kitô. (Tv ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Ba Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XIX - Mùa Thường Niên - Thánh Cơlara, trinh nữ (lễ nhớ) Ca nhập lễ: Tv 73,20.19.22.23  Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên | 18h00 | 11/08/2020

"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này." (Mt 18, 10) Thánh Lễ 18g00 || 11/08/2020: Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng ...

Tình yêu - tính dục - hôn nhân: Những thách đố của người trẻ

TÌNH YÊU - TÍNH DỤC - HÔN NHÂN NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA NGƯỜI TRẺ HÔM NAY NHẬN DIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG Yêu là trao ban, suy nghĩ, ước muốn và hành động”.[19] Tình dục là món quà Thiên Chúa ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên | 18h00 | 10/08/2020

"Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy."(Ga 12, 22 - 26) Thánh Lễ 18g00 || 10/08/2020: Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên    Giảng lễ: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên | 17h30 | 09/08/2020

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (Mt 14, 26) Thánh Lễ 6g30 ||09/08/2020 | Chúa Nhật Tuần XIX – Mùa Thường Niên A   Bài  giảng Thánh Lễ 18g00 ||09/08/2020 | Chúa Nhật Tuần XIX – Mùa Thường ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Bảy Tuần 18 Thường Niên | 18h00 | 07/08/2020

“Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17, 20) Thánh Lễ 18g00 || 08/08/2020| Thứ Bảy Tuần XVIII – Mùa Thường Niên 1. HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ ...

Các bài đoc trong Thánh lễ - Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên Ca nhập lễ: Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới