HỌC HỎI

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin ...

Suy tôn Thánh Giá

“Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.” (Gl 6,14) WHĐ (24.8.2020) – Một tháng nữa chúng ta mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Năm nay ...

Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ?

WHĐ (24.8.2020) – Philípphê phục vụ các cộng đoàn nói tiếng Hy Lạp. Giacôbê trở thành giám mục đầu tiên của Giêrusalem. Giuđa Tađêô được tôn kính là “Tông đồ của người Armênia”. Ở phần cuối của Phúc ...

Bảy cách Chúa đánh động chúng ta

Thánh Kinh nói: “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Ðức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 24/08/2020

"Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối" (Ga 1, 45 - 51) THỨ HAI TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN 24/08/2020 - KÍNH THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ  Thánh lễ 18h00  Nhà Nguyện Hiệp ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Ngày 24 tháng 8 THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ

Các bài đọc trong Thánh lễ: Ngày 24 tháng 8 THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ (lễ kính) Ca nhập lễ: Tv 95, 2.3 Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Thiên Chúa cứu độ, kể cho muôn dân biết ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN || 6h00 & 18h00 || 23/08/2020

"Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời" (Mt 16, 13 - 20) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN || 23/08/2020 THÁNH LỄ | 6h30 THÁNH LỄ ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính ...

🔴 HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN | 17h30 || 22/08/2020

"Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời" (Mt 16, 13 - 20) HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN || 22/08/2020 HÀNH HƯƠNG | ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Ngày 22 tháng 8: Đức Maria Nữ Vương (lễ nhớ)

Ngày 22 tháng 8 - Đức Maria Nữ Vương (lễ nhớ) Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ: Tv 44, 10 Lạy Chúa, bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng và trang điểm ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: 21/8 - Thánh Piô X. Giáo Hoàng

Ngày 21 tháng 8: Thánh Piô X. Giáo Hoàng (lễ nhớ) Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ   Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở kho tàng của Chúa cho người, để cho người ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ * Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ...

Hôn nhân khác đạo: Một thách đố chính cho Giáo hội tại Nam Á Châu

Hôn nhân khác đạo: Một thách đố chính cho Giáo hội tại Nam Á Châu WHĐ (19.8.2020) – Khóa họp Toàn thể Thường lệ lần thứ 14 của Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra từ ngày 04 đến ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 21/08/2020

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình"(Mt 22, 34 - 40) THỨ SÁU TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 21/08/2020 - THÁNH PIÔ X. GIÁO HOÀNG Thánh lễ ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ * Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 19/08/2020

“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 15) THỨ TƯ TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN Thánh lễ: 18h00 || 19/08/2020  Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ:   * Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 18/08/2020

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa ”(Mt 19, 24) THỨ BA TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 18h00 || 18/08/2020 Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ Đức Mẹ ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ: Ca nhập lễ: Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới