HỌC HỎI

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân hậu ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN: Thánh Ghêgôriô Cả| 18h00 || 04/09/2020

“Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” ( Lc 5, 33 - 39 ) THỨ SÁU TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ NĂM TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN: Thánh Ghêgôriô Cả| 18h00 || 03/09/2020

“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” ( Lc 5, 8 ) THỨ NĂM TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 03/09/2020  Thánh lễ 18h00 Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 02/09/2020

“Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha” ( Lc 4, 18 ) THỨ TƯ TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ   Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 01/09/2020

“Ông Giê-su Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” ( Lc 4, 16 - 30 ) THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 01/09/2020  Thánh lễ 18h00  ---------------------------------------- Nhà ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5   Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 31/08/2020

"Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi... sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” ( Lc 4, 16 - 30 ) THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 31/08/2020  Thánh lễ 18h00  ---------------------------------------- Nhà ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5   Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân hậu ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 30/08/2020

“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24) CHÚA NHẬT TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 30/08/2020  Thánh lễ 60h30 Giảng lễ : Giuse Nguyễn Hồng ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Ngày 29 tháng 8 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (lễ nhớ)

Ngày 29 tháng 8 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (lễ nhớ) Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 118, 46-47  Lạy Chúa, đứng trước mặt vua quan, còn giãi bày thánh ý, ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Ngày 28 tháng 8 - Lễ Thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 28 tháng 8 - Lễ Thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Các Bài Đọc trong Thánh Lễ   Ca nhập lễ: Hc 15, 5   Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy tinh ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Sáu Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi ...

Người trẻ sống điều kỳ diệu của phái tính là nam, là nữ nhận định lý thuyết về giới (gender theory)

NGƯỜI TRẺ SỐNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA PHÁI TÍNH LÀ NAM, LÀ NỮ NHẬN ĐỊNH LÝ THUYẾT VỀ GIỚI (Gender Theory) Thân xác con người: một tặng phẩm của Thiên Chúa Tình Yêu Kinh Thánh ...

Những hình thái cách ly dễ gây tổn thương tình nghĩa vợ chồng

WHĐ (25.8.2020) – Hiện nay người ta đang kêu gọi mọi người hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác nhằm làm giảm sự lây lan của dịch cúm vi-rút Corona 2019 (COVID-19). Đó là sự ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3   Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới