HỌC HỎI

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên | 18h00 | 07/08/2020

“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. (Mt 17, 1 - 9) Thánh Lễ 18g00 || 07/08/2020: Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên   Đền Đức Mẹ Hằng Cứu ...

🔴 Thánh lễ | Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên: Lễ Chúa hiển dung | 18h00 | 06/08/2020

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”(Mt 17, 5) Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Lễ Chúa Hiển Dung Thánh Lễ 18g00 || ...

Môsê, Êlia và Chúa Giêsu: Tại sao tất cả các vị ở cùng với nhau trong cuộc Biến Hình?

Môsê, Êlia và Chúa Giêsu: Tại sao tất cả các vị ở cùng với nhau trong cuộc Biến Hình? WHĐ (4.8.2020) – Sự tập họp khác thường này có ý nghĩa cánh chung sâu sắc. Và nhìn vào một từ ...

Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A || 26/07/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

“Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13, 44-52) Thánh lễ Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên Thánh lễ: 6h30 | 26/07/2020 Thánh lễ: 10h00 | 26/07/2020 Thánh lễ: ...

Phá thai và Quyền giải vạ tuyệt thông

Người mắc tội và vạ tuyệt thông là “người thi hành”, nghĩa là người chủ ý gây ra việc chết thai nhi. Giáo Luật cố tình dùng chữ “người thi hành”, chứ không dùng từ “người mẹ” ...

🔴 Thánh lễ Chúa Nhật | Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô | 18h30 | 14/06/2020

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" (Ga 6, 51) CHÚA NHẬT – LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Thánh lễ: 18h30 | 14/06/2020 Đền Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ Chúa Nhật | Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô | 17h00 | 13/06/2020

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" (Ga 6, 51) CHÚA NHẬT – LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Thánh lễ: 17h00 | 14/06/2020 Đền Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ Chúa Nhật | Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô | 6h30 | 14/06/2020

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" (Ga 6, 51) CHÚA NHẬT – LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Thánh lễ: 6h30 | 14/06/2020 Đền Đức Mẹ ...

🔴Trực Tiếp HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 06/06/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 16h00 |13/06/2020 Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ ...

🔴 Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Fatima | 12h00 ngày 13/06/2020

Thánh lễ 'Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' | 12h00 | 13/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 18h30 ngày 07/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18) CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 18h30 | Ngày 07/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 17h00 ngày 07/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18) CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 17h00 | Ngày 06/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 10h00 ngày 07/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18) CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 10h00 | Ngày 07/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 6h30 ngày 07/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18) CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 6h30 | Ngày 07/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 18h30 ngày 06/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18) CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 18h30 | Ngày 06/06/2020 Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴Trực Tiếp HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 06/06/2020

HÀNH HƯƠNG – THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 16h00 Ngày 06/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT LỄ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | lúc 18h30 ngày 31/05/2020

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 18h30 ngày 31/05/2020 Giáo xứ Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | lúc 17h00 ngày 31/05/2020

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 17h00 ngày 31/05/2020 Giáo xứ Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | lúc 10h00 ngày 31/05/2020

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 10h00 ngày 31/05/2020 Giáo xứ Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | lúc 6h30 ngày 31/05/2020

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 6h30 ngày 31/05/2020 Giáo xứ Đức Mẹ ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới