HỌC HỎI

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 28 MÙA THƯỜNG NIÊN | 11/10/2020

"‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’" (Mt 22, 12) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 28 MÙA THƯỜNG NIÊN || 11/10/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN | 27/09/2020

"Nó hối hận, nên lại đi. Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông." (Mt 21, 28-32) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN || 27/09/2020 THÁNH ...

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 || 26/09/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Thánh Lễ CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h30 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Dòng Chúa ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN | 20/09/2020

"Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" (Mt 20, 1 - 16a) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN || 20/09/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ ...

Thánh kinh và Tính dục dị biệt

Cái nhìn nhân học của Kitô giáo về tính dục dị biệt đặt nền tảng trên mạc khải Thánh Kinh và suy tư thần học về thân xác của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân hậu ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN: Thánh Ghêgôriô Cả| 18h00 || 04/09/2020

“Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” ( Lc 5, 33 - 39 ) THỨ SÁU TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ NĂM TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN: Thánh Ghêgôriô Cả| 18h00 || 03/09/2020

“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” ( Lc 5, 8 ) THỨ NĂM TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 03/09/2020  Thánh lễ 18h00 Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 02/09/2020

“Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha” ( Lc 4, 18 ) THỨ TƯ TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ   Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 01/09/2020

“Ông Giê-su Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” ( Lc 4, 16 - 30 ) THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 01/09/2020  Thánh lễ 18h00  ---------------------------------------- Nhà ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5   Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 31/08/2020

"Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi... sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” ( Lc 4, 16 - 30 ) THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 31/08/2020  Thánh lễ 18h00  ---------------------------------------- Nhà ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5   Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân hậu ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 30/08/2020

“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24) CHÚA NHẬT TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 30/08/2020  Thánh lễ 60h30 Giảng lễ : Giuse Nguyễn Hồng ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Ngày 29 tháng 8 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (lễ nhớ)

Ngày 29 tháng 8 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (lễ nhớ) Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 118, 46-47  Lạy Chúa, đứng trước mặt vua quan, còn giãi bày thánh ý, ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Ngày 28 tháng 8 - Lễ Thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 28 tháng 8 - Lễ Thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Các Bài Đọc trong Thánh Lễ   Ca nhập lễ: Hc 15, 5   Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy tinh ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới