HỌC HỎI

🔴Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng | 06/12/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1, 1 - 8) CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG 06/12/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ | 6h30 THÁNH LỄ | ...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm B

(Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37) TRÔNG CHỜ CHÚA “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”. (Mc 13,37) I. CÁC BÀI ĐỌC Khởi đầu Mùa Vọng, Hội Thánh ...

🔴Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng | 29/11/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Anh em phải canh thức: anh em không biết khi nào chủ nhà đến” (Mc 13, 33-37) CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG 29/11/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ | 6h30 THÁNH LỄ | 10h00 THÁNH LỄ | ...

🔴Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 34 Thường Niên - CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ | 22/11/2020

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 34 MÙA THƯỜNG NIÊN LỄ TRỌNG: CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ 22/11/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ | 6h30 THÁNH LỄ | 10h00 THÁNH LỄ | 14h00 THÁNH LỄ | 15h15 THÁNH LỄ | 16h30 THÁNH ...

🔴Thánh Lễ: CHÚA NHẬT TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM | 15/11/2020

"Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy" (Lc 9, 23, 26) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 33 MÙA THƯỜNG NIÊN Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 15/11/2020 THÁNH ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 28 MÙA THƯỜNG NIÊN | 11/10/2020

"‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’" (Mt 22, 12) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 28 MÙA THƯỜNG NIÊN || 11/10/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN | 27/09/2020

"Nó hối hận, nên lại đi. Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông." (Mt 21, 28-32) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN || 27/09/2020 THÁNH ...

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 || 26/09/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Thánh Lễ CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h30 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Dòng Chúa ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN | 20/09/2020

"Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" (Mt 20, 1 - 16a) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN || 20/09/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ ...

Thánh kinh và Tính dục dị biệt

Cái nhìn nhân học của Kitô giáo về tính dục dị biệt đặt nền tảng trên mạc khải Thánh Kinh và suy tư thần học về thân xác của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân hậu ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN: Thánh Ghêgôriô Cả| 18h00 || 04/09/2020

“Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” ( Lc 5, 33 - 39 ) THỨ SÁU TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ NĂM TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN: Thánh Ghêgôriô Cả| 18h00 || 03/09/2020

“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” ( Lc 5, 8 ) THỨ NĂM TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 03/09/2020  Thánh lễ 18h00 Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 02/09/2020

“Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha” ( Lc 4, 18 ) THỨ TƯ TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ   Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 01/09/2020

“Ông Giê-su Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” ( Lc 4, 16 - 30 ) THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 01/09/2020  Thánh lễ 18h00  ---------------------------------------- Nhà ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5   Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 31/08/2020

"Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi... sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” ( Lc 4, 16 - 30 ) THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 31/08/2020  Thánh lễ 18h00  ---------------------------------------- Nhà ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới