HỌC HỎI

🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | lúc 6h30 ngày 31/05/2020

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 6h30 ngày 31/05/2020 Giáo xứ Đức Mẹ ...

🔴Trực Tiếp HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 30/05/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 16h00 Ngày 30/05/2020 Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh ...

Con người: Có học - có giáo dục dưới nhãn quan Kitô giáo

WHĐ, 27-05-2020 – Con Người một hữu thể mầu nhiệm có tiềm năng tư duy vượt trội, có thể vươn tới thực tại Siêu hình và trên hành trình tiến triển, lý trí hầu như ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 18h30 ngày 24/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 18h30 ngày 24/05/2020 Giáo xứ Đức ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 17h00 ngày 24/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 17h00 ngày 24/05/2020 Giáo xứ Đức ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 10h00 ngày 24/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 10h00 ngày 24/05/2020 Giáo xứ Đức ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 6h30 ngày 24/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 6h30 ngày 24/05/2020 Giáo xứ Đức ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 18h30 ngày 23/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20) CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 18h30 ngày 23/05/2020 Giáo xứ Đền ...

🔴Trực Tiếp HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 23/05/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 16h00 Ngày 23/05/2020 Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh ...

Mẹ của thánh Gioan Phaolô II từ chối phá thai và nhờ đó Giáo hội có thánh Gioan Phaolô II

Trong một cuốn sách mới xuất bản ở Ba Lan, tác giả Milena Kindziuk cho biết thánh Gioan Phaolô II được chào đời sau khi bà Emilia Wojtyla, thân mẫu của ngài, chấp nhận những ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh | 18h30 Ngày 17/05/2020

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga 14, 15-21) Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh 18h30 ngày 17/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh | 17h00 Ngày 17/05/2020

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga 14, 15-21) Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh 17h00 ngày 17/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh | 10h00 Ngày 17/05/2020

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga 14, 15-21) Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh 10h00 ngày 17/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh | 6h30 Ngày 17/05/2020

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga 14, 15-21) Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh 6h30 ngày 17/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Tư tuần IV Phục Sinh - Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' | 18h00 Ngày 13/05/2020

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh: 'Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' Thánh Lễ: 18h00 ngày 13/05/2020 Mừng Bổn Mạng Xóm Giáo 1 - Giáo Xứ_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kính mời quý vị cùng hiệp thông Đền Đức ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Tư tuần IV Phục Sinh - Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' | 12h00 Ngày 13/05/2020

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh - 'Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' Thánh Lễ: 12h00 ngày 13/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kính mời quý vị cùng hiệp thông Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Năm tuần IV Phục Sinh | 18h00 Ngày 07/05/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy.” (Ga 13, 16-20) Thánh lễ Thứ Năm tuần IV Phục Sinh 18h00 ngày 07/05/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Tư tuần IV Phục Sinh | 18h00 Ngày 06/05/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10, 14) Thánh lễ Thứ Tư tuần IV Phục Sinh 18h00 ngày 06/05/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Ba tuần IV Phục Sinh | 18h00 Ngày 05/05/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong” (Ga 10, 28) Thánh lễ Thứ Ba tuần IV Phục Sinh 18h00 ngày 05/05/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Hai tuần IV Phục Sinh | 18h00 Ngày 04/05/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10, 14) Thánh lễ Thứ Hai tuần IV Phục Sinh 18h00 ngày 04/05/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới