SUY NIỆM

"Con Người sẽ bị nộp" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần 7 TN _ 25/02/2020

“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.”  (Mc 9, 31) 25/02/2020 – Thứ Ba Tuần VII – ...

Mùa chay và chay tịnh

Mùa Chay bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro. Khi cúi đầu nhận lãnh những hạt tro, ta không chỉ biểu lộ hành vi sám hối, nhưng còn là dịp để nhìn lại thân phận ...

"Nếu Thầy có thể" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần 7 TN _ 24/02/2020

"Thưa Thầy, tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi" (Mc 9, 24) 24/02/2020 – Thứ Hai Tuần VII – TN ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô. (Mc 9,14-29) 14 Khi ấy, Đức Giê-su và ...

"Trở nên con cái Cha" Suy niêm Lời Chúa Chúa Nhật 7 TN Năm A 23/02/2020

"Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện”. 23/02/2020 – Chúa Nhật 7 TN, Năm A   ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5, 38-48) 38 Hôm ấy, ...

"Trên tảng đá này" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần 6 TN _ 22/02/2020 - (Lập Tông Toà Thánh Phêrô)

"Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi" (Mt 16, 18) 22/02/2020 – Thứ Bảy Tuần VI - ...

"Từ bỏ chính mình" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần 6 TN _ 21/02/2020

Chúa nói: "Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết." (Ga 15, 15) 21/02/2020 – Thứ Sáu Tuần VI – ...

"Tư tưởng của loài người"Suy niêm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần 6 TN _ 20/02/2020

Lạy Chúa, "Lời Chúa là thần khí và là sự sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời". (Ga 6, 63c 68c) 20/02/2020 - Thứ Năm Tuần VI - Mùa Thường Niên "Thầy là ...

"Anh có thấy gì không?" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần 6 TN _ 19/02/2020

"Anh mù khỏi hẳn và thấy tỏ tường mọi sự. (Mc 8, 25) 19/02/2020 – Thứ Tư Tuần 6 TN ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8, 22-26) 22 Khi ấy, Đức Giê-su và các ...

ĐTC Phanxicô: Liều thuốc chữa bệnh cứng lòng và ngu muội là ghi

"Mỗi người chúng ta đều có một thứ gì đó đã chai cứng trong lòng. Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta có một con tim rộng mở và nhân hậu khi đối diện với ...

"Không nhớ sao?"Suy niêm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần 6 TN _ 18/02/2020

Chúa nói: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy" 17/02/2020 – Thứ Hai Tuần 6 TN ✠Tin Mừng Chúa Giê-su ...

"Tìm một dấu lạ từ trời" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần 6 TN _ 17/02/2020

Chúa nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14, 6) 17/02/2020 – Thứ Hai Tuần 6 TN  ✠ Tin Mừng ...

"Nói được rõ ràng" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần 5 TN _ 14/02/2020

"Đức Giêsu làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được" (Mc 7, 37) 14/02/2020 – Thứ Sáu Tuần 5 TN "Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa" (Cv ...

"Những mảnh vụn" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần 5 TN _ 13/02/2020

"Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con" (Mc 7, 28) 13/02/2020 - Thứ Năm Tuần 5 TN ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,24-30) 24 Khi ấy, Đức Giê-su ...

"Từ trái tim con người " Suy niêm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần 5 TN _ 12/02/2020

"Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật ; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con." (Ga 17, 17) 12/02/2019 – Thứ Tư Tuần V Thường Niên ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7, ...

"Lòng chúng thì xa Ta" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần 5 TN _ 11/02/2020

"Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm". (Mc 7, 8) 11/02/2019 – Thứ Ba Tuần V Thường Niên ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc ...

"Họ hết rượu rồi" Suy niêm Lời Chúa - Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - 11/02/2020

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5)  09/02/2020 - Lễ Đức Mẹ Lộ Đức ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 2, 1-11) 1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại ...

"Là muối, là ánh sáng" Suy niêm Lời Chúa - Chúa Nhật 5 TN, Năm A_ 09/02/2020

Chúa nói: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống" (Ga 8, 12)  09/02/2020 - Chúa Nhật 5 TN, Năm A ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh ...

"Đến một nơi thanh vắng" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần 4 TN _ 08/02/2020

Chúa nói: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi" (Ga 10, 27) 08/02/2019 – Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô ...

"Vì đã trót thề" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần 4 TN _ 07/02/2020

"Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả" (Lc 8, 15) 07/02/2019 – Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên ✠Tin Mừng ...

"Không được mang gì" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần 4 TN _ 06/02/2020

Chúa nói : "Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". (Mc 1, 15) 06/02/2019 - Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới