SUY NIỆM

Người cha nhân hậu với đứa con hoang đàng (Lc 15,11-27)

Cách riêng đích thực của Tin Mừng là việc Thiên Chúa được loan báo, cuối cùng người nghèo được loan báo Tin Mừng. Người nghèo không chỉ nghèo về vật chất, con người được Chúa ...

Thứ tư Tuần Thánh: Tôi nộp ông ấy!

Nếu đã sinh ra thì đừng như thế, nếu thế, thà đừng sinh ra còn hơn. Thánh Mát thêu dùng bối cảnh lễ vượt qua người Do thái hân hoan tạ ơn Chúa cứu họ khỏi ...

Bạn trẻ theo Chúa giữa những thách đố thời cuộc và những chủ thuyết

Thiên Chúa dính dự vào, nhưng mà Ngài đã dính dự như thế nào? Chắc chắn đó là dính dự của Ngài, một hành động luôn luôn không nhục mạ ai, không làm cho ai ...

Thứ hai Tuần Thánh: Sáu ngày trước lễ Vượt Qua…

Có những việc người ta có thể làm bất cứ lúc nào, nhưng có những việc, nếu bỏ lỡ thời cơ, sẽ chẳng bao giờ làm được nữa. Sau khi khải hoàn vào thành Giêrusalem thực ...

Chúa Nhật Lễ Lá năm A: Hiển vinh hay thảm kịch?

Tiến vào Giêrusalem trong sự vinh hiển, nhưng sự hiển vinh đích thật, theo ý Chúa Cha là Người phải trải qua sự bi thảm của tấn thảm kịch, trong tư cách của một Người ...

Thứ bảy sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay: Chết thay cho toàn dân

Thiên Chúa có thể dùng trung gian là người không ai ngờ đến, để mặc khải thánh ý Người. Tiếng lành đồi xa, tiếng dữ đồn… gấp ba. Sau sự kiện chấn động Đức Giêsu làm ...

Thứ sáu sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay: Những hòn đá không ném

Khi tất cả quay lưng lại với Đức Giêsu, vẫn còn số sót tìm đến với Người và chứng thực rằng, những gì Sách Thánh nói về Người đều đúng. Thay lời muốn nói là những ...

Thứ năm sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay: Hòn đá biết nói

Tôi sống, sống cho ai, sống để làm gì, rồi sẽ đi về đâu? Lời Đức Giêsu là sự thật, và sự thật sẽ giải phóng người ta khỏi tội, mà tội đưa đến cái chết, ...

Thứ tư sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay: Tự do nào và nô lệ nào?

Kẻ bị nhiều xiềng xích gông cùm nhất, là kẻ ảo tưởng mình đang tự do. Mọi chế độ nô lệ luôn để lại những dấu tích bi thương cho con người, nhưng có một chế ...

Thứ ba sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay : Chân tướng đích thật

Khi người Do thái thực hiện ý đồ tăm tối là lên án và giết chết Đức Giêsu, đó chính là lúc chân tướng đích thực của Người sẽ rạng ngời. Căng thẳng và sự đối ...

Thứ hai sau CN5 MC: Cái bẫy và cơ may cuối

“Giữa trời và đất, chỉ còn Lòng thương xót và người được xót thương” Đức Giêsu bị các luật sỹ và người biệt phái cáo buộc là không tuân giữ lề luật Thiên Chúa, hay tiếp ...

Đức Giêsu làm cho anh Ladarô sống lại

Bài Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A (Ga 11,1-45) tường thuật dấu lạ Đức Giêsu làm cho anh Ladarô sống lại. Câu chuyện diễn tiến trong khung cảnh một cộng đoàn các ...

Chúa Nhật 5 Mùa Chay A: Đức Giêsu là Sự Phục Sinh và là Sự sống

Dấu chỉ không phải là thực tại, mà chỉ là bề ngoài khả giác giúp con người thấy được bên trong nó, một thực tại mầu nhiệm cao vời hơn. Việc làm cho Lazarô sống ...

Thứ bảy sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay: Chia rẽ vì Đức Giêsu

Trung thành với Đức Giêsu sẽ đưa chúng ta đến với cây thập giá dưới đất, nhưng sẽ đem lại cho chúng ta triều thiên vinh hiển trên trời. Người ta bảo, muốn kết luận hay ...

Thứ sáu sau CN4 MC: Thế nào là biết, biết để làm gì?

Tin hay không tin vào Đức Giêsu là Đức Kitô hôm nay vẫn là một lựa chọn, là quyết định đứng về phía Đức Giêsu hay chống lại Người. Đức Giêsu đang sống trong một bối ...

Về người tôi tớ Is 42,1-9

Với những tìm kiếm, với những đam mê cũng có, với những khát vọng cũng có, và những chao đảo cũng có để rồi cuối cùng làm sao Thiên Chúa khơi dậy trong ta cái ...

Thứ năm sau CN4 MC: Những lời chứng về Đức Giêsu

Nhiệm vụ của Kinh Thánh không phải là ban sự sống, nhưng dẫn đến Đấng ban sự sống và tin vào Người. Người Do thái không chấp nhận việc Đức Giêsu nói Thiên Chúa là ...

Thứ tư sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay: Việc làm của Đức Giêsu

Đức Giêsu làm chứng rằng, Thiên Chúa, trong Người Con, chính Người vẫn tiếp tục làm việc để yêu thương và nuôi sống, chữa lành và cứu độ nhân loại. Giải thích hành động chữa lành ...

Mọi Sự Thật Hư Vô

“Như người thợ dệt, người đã cuộn lại đời tôi và xén khỏi khung cửi. Từ sớm mai cho tới khuya, người bỏ mặc tôi mòn mỏi vỏ vàng” (Is 38, 12) Sự thật phơi bày ...

Thứ Ba sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay: Được chữa lành bịnh để làm gì?

Ơn huệ chữa lành tật bịnh phần xác tuy cần thiết, nhưng chóng qua và không giải quyết tận căn vấn đề, có khi chịu bịnh tật còn bớt khốn hơn việc phạm tội. Có rất ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới