Giáo xứ DCCT

🔴Tết Trung Thu: Thánh Lễ Cầu Cho Thiếu Nhi - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_DCCT

“Người ôm các trẻ em vào lòng, và đặt tay ban phúc lành cho chúng” (Mc 10, 13-16) Thánh Lễ Trung Thu: Cầu Cho Thiếu Nhi 18g00 | 30/09/2020 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng ...

Thánh Lễ Mừng Kính CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Bổn Mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ

Thánh lễ 18h00 ngày 29/09/2020 Mừng Kính các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael: Bổn Mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  Đức Tin: TTGXĐMHCG

Thánh lễ phát thưởng cho 383 em Thiếu Nhi Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Chúa Nhật 20/09/2020

Vào lúc 15g00, thánh lễ Chúa nhật 25 thường niên, thánh lễ phát thưởng 383 em, gồm 110 em xuất sắc - giỏi giáo lý và 275 em giỏi văn hóa cấp 1, cấp 2 ...

Thánh lễ trao Ủy Nhiệm Thư cho Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ và các Xóm Giáo...: Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thánh lễ 18g00 ngày 18/09/2020 Cha Bề trên chánh xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chủ tế Thánh lễ trao Ủy Nhiệm Thư cho Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ, các Xóm Giáo ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG - 12/09/2020

TRUNG TÂM MỤC VỤ DÒNG CHÚA CỨU THẾ - GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG 12/09/2020   1. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT             Khai Giảng: CHÚA NHẬT, 20/09/2020             Thời ...

Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - 13/9/2019

GIÁO XỨ ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN A 13/9/2019   VPGX trân trọng thông báo:   1/ Ngày 30/9 nhằm 14/8 âm lịch: Giáo Xứ có tổ chức đêm Trung Thu Yêu Thương ...

Thánh lễ 15h00_24/6/2020 Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn Mừng Lễ Bổn Mạng "Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Thánh lễ 15h00_24/6/2020 Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn Mừng Lễ Bổn Mạng "Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp" Cha bề trên chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm chủ tế thánh lễ, cha giuse Hòng ...

Tam NhậtT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (25-27/06/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Q.3)

TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (25-27/06/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Q.3) I. Thứ năm (25/06) - Khai mạc Tam nhật "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ ...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ Mừng Bổn Mạng

Thánh lễ 18h00 ngày 19/6/2020, Thứ Sáu XI Thường Niên | Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mừng lễ bổn mạng... Photo: Đức Tin GXĐMHCG.NET

Ban Quản Xứ và HĐMV Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tĩnh Tâm Mừng Lễ Bổn Mạng 27/06

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn hôm 18/6/2020 quý Cha ban Quản Xứ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ đi Tĩnh Tâm chuẩn bị tâm hồn Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ...

Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

GIÁO XỨ ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn THÔNG BÁO MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 14/06/2020 VPGX trân trọng thông báo: 1/ Thứ Ba 16/06 lúc 18g45: Giáo Xứ học hỏi “NGƯỜI KITÔ HỮU LOAN BÁO ...

Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót_Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thánh lễ 15h30 | 05/06/2020: Thứ Sáu đầu tháng 'Hội Lòng Chúa Thương Xót_Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp'. Vào lúc 15h00 cộng đoàn họp nhay lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót sau đó ...

Thánh lễ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | 18g00 ngay 04/06/2020

Thánh lễ 18g00 thứ Năm Đầu tháng: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp... Hôm nay cũng là ngày ra mắt của ban điều hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo ...

Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thứ Tư Đầu Tháng 06/2020

Hôm qua 03/06/2020 vào lúc 15g00 'Thứ Tư Đầu tháng' cha đặc trách cùng quý hội vin Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn cùng làm giờ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ...

Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Giáo xóm 2 Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chiều 01/06 lúc 18g00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; Cha bề trên chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm C.Ss.R chủ tế thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh: Mừng Bổn ...

Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | 31/05/2020

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn THÔNG BÁO CHÚA NHẬT: LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 31/5/2020 VPGX trân trọng thông báo: 1/ Thứ Hai 1/6 tại Nhà Thờ: 6g00 Thánh lễ cầu ...

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: THÔNG BÁO KHÁM BỆNH XA QUÊ

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp TTMV Dòng Chúa Cứu Thế KHÁM BỆNH XA QUÊ Kính thưa cộng đoàn! Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế có tổ chức khám bệnh và phát thuốc. Thời gian khám ...

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên 24/05/2020

GIÁO XỨ ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn THÔNG BÁO CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 24/05/2020 VPGX trân trọng thông báo: 1/ Thứ Ba 26/5 lúc 18 giờ 45, Giáo Xứ khai mạc khóa học ...

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT TUẦN V PHỤC SINH NĂM A 10/5/2020 VPGX trân trọng thông báo: 1/ Kể từ Thứ Bảy ngày 9/5 tại Giáo Xứ: Các Thánh lễ được tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Không có Thánh lễ 20 giờ ...

Thánh lễ 'CHÚA NHẬT PHỤC SINH' - 18g00 ngày 12/04/2020

ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH Thánh lễ tạ Nhà Nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 18g00 ngày 12 tháng 04 năm 2020 Giảng lễ Chúa Nhật Phục Sinh 18g00 – Lm Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương, ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới