Giáo xứ DCCT

Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa - 19g30: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT

Tất cả các lễ nghi chiều tối nay hướng chúng ta đến hành trình tiến lên đồi Golgotha xưa, đến dưới chân Thập Giá, nơi 'Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn ...

Thứ Sáu Tuần Thánh, Đàng Thánh Giá tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thứ Sáu Tuần Thánh, Đàng Thánh Giá tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.   Đường Thánh Giá, Con đường thương khó Chúa đi. chính nhờ con đường Tinh Yêu Thiên Chúa đã mang lấy nơi than ...

Nghi lễ Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu dãnh cho Thiếu Nhi | 17h30 | 02/04/2021 |

Nghi lễ Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu dãnh cho Thiếu Nhi | 17h30 | 02/04/2021 | Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp   Photo: Đức Tín GXĐMHCG  

Thánh Lễ Tiệc Ly 20g00 | Thứ Năm Thánh 01/04/2021 | Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thánh Lễ Tiệc Ly Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | 20g00 | Thứ Năm || 01/04/2021 |      Photo Đức Tin GXĐMHXG

Thánh lễ Tiệc Ly dành cho Thiếu Nhi Xứ Đoàn Kitô Vua - 18g00 ngày 01/04/2021

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 18g00 ngày 01/04/2021 Thánh lễ Tiệc Ly dành cho Thiếu Nhi Xứ Đoàn Kitô Vua      Photo Đức Tín GXĐMHCG

TAM NHẬT THÁNH - ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 2021

TAM NHẬT THÁNH - ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN 2021 a/ Thứ Năm Tuần Thánh 1/4/2021 - 5 giờ, 6 giờ đọc Kinh Phụng Vụ. - 18 giờ 00 Thánh ...

Tinh Tâm Mùa Chay dành cho Giới Trẻ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Ngày thứ II: 30/03/2021

Tinh Tâm Mùa Chay dành cho Giới Trẻ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Ngày thứ II: 30/03/2021   GB Hoang

Tinh Tâm Mùa Chay dành cho Giới Trẻ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Ngày thứ I: 29/03/2021

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 18g30 ngày 29/03/2021 Thánh lễ khai mạc tĩnh tâm dành cho giới trẻ Mùa Chay 2021. Chủ tế thánh lễ cha lính hướng giới trẻ Giáo xứ Anphongsô ...

Lễ Lá dành cho Thiếu Nhi Xứ Đoàn Kitô Vua - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 28/03/2021.

Chiều Chúa nhật lúc 15h20 ngày 28/3/2021 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha linh hướng Xứ Đoàn cử hành khai mạc Tuần Thánh, Bắt đầu với nghi thức làm phép lá, rước lá ...

HA/ Tĩnh Tâm Dành cho Người Lớn ngày thứ III - 27/03/2021

Tĩnh Tâm Dành cho Người Lớn ngày thứ III - 27/03/2021 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Photo Đức Tín GXĐMHCG

HA/ Thánh lễ Hội Legio Marie Mừng Lễ Truyền Tin - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_25/03/2021

HA/ Thánh lễ Hội Legio Marie Mừng Lễ Truyền Tin - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_25/03/2021   Photo Đức Tín GXĐMHCG

HA/ Tĩnh Tâm Dành cho Người Lớn ngày thứ II 26/03/2021 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - :

Tĩnh Tâm Dành cho Người Lớn ngày thứ II: 26/03/2021 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  

Thánh Lễ Truyền Tin: Bổn mạng xóm Giáo 5 - Khai mạc Tĩnh Tâm người lớn tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ngày 25 tháng 3: LỄ TRUYỀN TIN, lễ trọng. Thánh lễ 18g30: Khai mạc kỳ tĩnh tâm thứ hai của Mùa Chay 2021 dành cho người lớn và cũng là Thánh lễ Mừng Bổn mạng ...

Tĩnh tâm Mùa Chay Thiếu nhi: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

"Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6, 3) Cứ đến hẹn lại lên: Hằng năm lịch phụng vụ Hội Thánh bước vào Tuần 5 Mùa chay, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu ...

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY - ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP   * Thiếu Nhi: - Thánh lễ 18g30 – thứ hai, thứ ba, thứ tư (Ngày 22, 23, 24/03/2021) - Cha giảng: Phaolô Nguyễn Văn Công   * Người ...

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

Thánh lễ 18g00 ngày 19/03/2020. Mừng lễ trong kính Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria: Đấng Bảo trợ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn mạng DCCT Sài Gòn, quý cha quý thầy, quý ...

TTMVDCCT/ Thông báo về việc khai giảng các lớp Giáo lý Dự Tòng - 09/03/2021

Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế Thông báo -------------------------------------- 1. LỚP HỌC THỨ HAI & THỨ TƯ            Khai Giảng: THỨ 2, 15/03/2021             Thời gian học: từ 18h45 – 20g45           ...

Thông báo về việc mở lại các Lớp Giáo Lý Hôn Nhân - 09/03/2021

THÔNG BÁO: Các Lớp Giáo Lý Hôn Nhân tại Giáo xứ bắt đầu Mở lại, từ ngày 13/03/2021

GX ĐMHCG - THÔNG BÁO CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 07/02/2021

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A 07/02/2021   VPGX trân trọng thông báo: 1/ Giáo Xứ Phú Yên, H’ Ra (Hờ-Ra) Giáo Phận Kontum.  Đức Cha Giáo Phận giao Giáo Xứ cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế; hiện ...

Chương trình Hành Hương Minh Niên - Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021 *** I. THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN GIÁO XỨ           - 18g00 Thứ Hai 08/02/2021 (27 Âm Lịch) II. THÁNH LỄ GIAO THỪA - 11/02/2021 (30 Tết – ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới