Cáo phó và Tiểu sử cha Phaolô Nguyễn Thọ C.Ss.R

Thứ Bảy, 30-11-2019 | 08:41:52

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Namvà Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

 CHA PHAOLÔ NGUYỄN THỌ, C.Ss.R

Sinh ngày 04 tháng 07 năm 1933, tại Tam Toà, Đồng Hới.

Khấn Lần đầu: 15/08/1957.

Lãnh sứ vụ Linh mục: 22/12/1962.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 16g10, thứ Sáu, 29.11.2019,tại Tu viện DCCT Châu Ổ

Sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế, 62 năm sống lời khấn Dòng và 57 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook