Cáo phó Ông cố Phanxicô thân phụ cha Antôn Định Bá Cẩn CSsR

Thứ Năm, 14-11-2019 | 12:01:55

Ông Cố Phanxicô. Đinh Văn Cậy
Sinh năm 1933, tại Nghệ An
Được Chúa gọi về lúc 21g00
ngày 13 tháng 11 năm 2019
Hưởng thọ 86 tuổi.
Nghi thức làm phép xác và phát tang:
Lúc 19g15, ngày 16 tháng 11 năm 2019
tại ấp Gia Hoà Yên, Bình Giã, Châu Đức, BR-VT.
Thánh lễ An táng:
Lúc 8g00, ngày 18 tháng 11 năm 2019
tại Giáo xứ Vinh Châu, huyện Châu Đức, BR-VT.
Kính xin Quý Cha, Quý Thầy hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phanxicô Xaviê sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
VPT
 
Trong Chúa Cứu Thế,
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới