Cáo phó Bà cố Mátta Nguyễn Thị Triệu, Thân Mẫu cha Anrê Đinh Duy Toàn CSsR

Thứ Năm, 31-05-2018 | 14:25:14

Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh

Gia đình chúng tôi xin kính báo

Bà cố Mátta Nguyễn Thị Triệu

Sinh ngày 02/08/1917

Qua đời ngày 30/05/2018

Hưởng thọ 101 tuổi

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới