Canh thức Mừng Chúa Giáng Sinh: Dành cho Thiếu nhi Gx. ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Ba, 24-12-2019 | 23:15:06

Vào lúc 19h00 ngày 24/12/2019: Canh thức Mừng Chúa Giáng Sinh Dành cho Thiếu nhi Xứ Đoàn Kitô Vua Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Gúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
Đức Tin GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook