Các Thánh lễ và giờ cầu nguyện cho cha Giuse Phan Thiện Ân CSsR chiều 30/8/2018

Thứ Sáu, 31-08-2018 | 00:25:28

Chiều nay vào lúc 15g 00 Gia Đình Legio Mariae làm giời cầu nguyện

19g 00 Cha GB Nguyễn Minh Sang chủ tế Thánh lễ. cha Bề trên GB Nguyễn Thành Hưng, cha Nguyễn Tấn Hùng, cha Bề trên CSsR Phan Thiết Antôn Đinh bá Cẩn, cùng với cộng đoàn Dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse….

20g 00 Anh em Dòng Chúa Cứu Thế xuất thân từ CSsR Nha Trang cùng cùng với anh em Cựu Đệ Tử CSsR, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em là thân nhân của Cha Giuse hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse.

22g 00 Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông phó Giám Tỉnh Cha Phaolô Lưu Quang Bao Vinh Cố vấn thường vụ: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và một số quý cha đã ra tới vào viếng linh cữu Cha Giuse…

Nguyện xin Chúa là Đấng giàu lòng Thương Xót đón Cha Giuse Phan thiện Ân vào trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Amen.

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook