Các Thánh lễ cầu nguyện cho cha Phaolô Nguyễn Thọ CSsR chiều tôi 02/12/2019

Thứ Tư, 04-12-2019 | 21:37:54

17g20 Cha Antôn Nguyễn Văn Tịnh chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho cha Phaolô Nguyễn Thọ, cùng đồng tế có quý cha trong trong Nhà Dòng và Giáo Phận, cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh chia sẻ Lời Chúa…

19g20 cha Phêrô Bạch Thanh Lam chủ tế, cùng đồng tế có quý cha trong trong Nhà Dòng và ngoài , cha Phaolô Hồ Công Hoan chia sẻ Lời Chúa.

Cùng có đông đảo quý ông bà anh chị em đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Phaolô. Nguyện xin Chúa sớm đón cha Phaolô vào trong Tinh Yêu của Người.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới