Các Thánh đang ở giữa chúng ta

Thứ Tư, 01-11-2017 | 22:58:58

Các Thánh là những người đã từng như chúng ta, giống chúng ta, gần gũi thân thương và ở giữa chúng ta, các ngài đã hoàn thành hành trình làm người và đạt tới ơn cứu độ viên mãn.

3-Cac Thanh 2017Các ngài đang ở giữa chúng ta, mừng lễ các Thánh không phải là để cầu nguyện cho các ngài mà là chúc tụng tạ ơn Chúa đã cho mọi người thấy những người đã thành toàn ơn cứu độ ở trần gian, đồng thời chúng ta cầu xin các Thánh chuyển cầu cho mỗi người được như các ngài, Cha Bề trên Giám tỉnh DCCT Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã chia sẻ trong Thánh lễ mừng kính các Thánh Nam Nữ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn. Thánh lễ đồng tế kính trọng thể các Thánh Nam Nữ được cử hành vào lúc 15g00 thứ Tư, ngày 1/11/2017.

Trong bài chia sẻ, Cha Giám tỉnh Giuse cho biết nên thánh là để cho sự thánh thiện của Thiên Chúa xâm chiếm trọn vẹn và toàn bộ con người chúng ta. Các Thánh là những người đã làm điều ấy. Cha Giuse khai mở cho cộng đoàn hành trình theo gương các Thánh bằng lối nói đơn thành khi kể cho mọi người những gương mặt thánh thiện rất gần gũi thân thương với cộng đoàn. Ngài nhắc đến Đấng đáng kính ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận, người Việt nam đương thời mà nhiều người trong cộng đoàn đã từng gặp gỡ với ngài, hay như Mẹ Thánh Teresa Calcutta, người đã từng đến Đền Đức Mẹ HCG Sài gòn này tham dự thánh lễ nhiều lần, hay như Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu bằng những việc lành đơn sơ đầy tình yêu, và hàng hà sa số các Thánh không sao đếm nổi được tường thuật trong bài đọc Lời Chúa Thánh lễ hôm nay… Cha Giuse mô tả các con đường nên thánh mà ai cũng có thể tận dụng được như các Bí tích, Tám mối phúc, đời sống đức tin đức cậy đức mến giữa đời, những việc lành, thiêng liêng, đạo đức, những hy sinh âm thầm trong đời sống gia đình… Nhưng quan trọng là có ai ý thức đầy đủ, có ai biết tận dụng các phương tiện Hội Thánh chỉ cho để nên thánh hay không.

Cha Giuse còn mời gọi cộng đoàn, ngoài nỗ lực bản thân khi tận dụng các phương thế trong tầm tay, còn phải cậy dựa vào ơn thánh của Chúa, cần sự hỗ trợ nâng đỡ chuyển cầu của các Thánh nữa. Bởi chính trong niềm tin cậy trông và yêu mến ơn Chúa, nhìn vào đời sống và tin vào sự chuyển cầu của các Thánh mà mọi người mới thấy được niềm hy vọng cho bản thân của mình trong hành trình nên thánh. Vì nên thánh là ơn gọi của mọi người tín hữu, Thiên Chúa mời gọi thì Ngài cũng ban ơn trợ giúp để ai thành tâm theo đuổi sẽ đạt đến mức thành toàn ơn gọi thánh thiện này. Nếu ai kiên tâm theo Đức Giêsu Kitô sống các giá trị Tin mừng chắc chắn người đó sẽ đạt tới ơn cứu độ viên mãn như các Thánh vậy.


* Hình ảnh Thánh lễ mừng các Thánh Nam Nữ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Sài gòn, ngày 1/11/2017.

                         

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới