Các nguồn tài nguyên tại châu Phi bị những người nước ngoài vơ vét, nhu cầu của người dân địa phương bị bỏ qua

Chúa Nhật, 07-05-2017 | 21:53:25

Các Giám mục Mozambique: “Các nguồn tài nguyên tại châu Phi bị những người nước ngoài vơ vét, nhu cầu của người dân địa phương bị bỏ qua”

“Chính phủ các nước công nghiệp tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực thế giới tại châu Phi mà không nỗ lực đáp ứng những vấn đề của người dân châu Phi”, Hội đồng Giám mục Mozambique trong một lá thư mục vụ về đề tài phát triển, đã lên án.

primopiano_3900Trong số các nguồn tài nguyên của châu Phi vốn đã được chuyển giao vào tay của những người nước ngoài, đó là những vùng đất canh tác. “Từ năm 2000 đến năm 2013, 56 triệu hecta đất của châu Phi đã bị bán hoặc trao vào tay những người nước ngoài”, các Giám mục cho biết.

Việc khai thác với số lượng đáng kể đối với các nguồn tài nguyên ở các nước Châu Phi dường như đã làm suy yếu các phương tiện sinh kế và phát triển của người dân địa phương, lá thư mục vụ nhấn mạnh.

Một hiện tượng vốn có tác động mạnh mẽ tại Mozambique – nơi chiếm 70% dân số vẫn tồn tại ở các vùng nông thôn. “Việc xem thường đối với quyền sử dụng đất đai của người dân đã buộc các cộng đồng địa phương phải từ bỏ đất đai của họ, chính điều này đã thu hút các nhà đầu tư tư nhân”, các Giám mục viết. Kết quả là mô hình “các gia đình thuần nông” đang bị phá hủy và “tại tất cả các tỉnh thành của Mozambique, có những xung đột về nông nghiệp gây ra bởi việc khởi động các dự án khổng lồ của các công ty lớn”.

Các Giám mục kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải tìm kiếm “các mô hình phát triển địa phương” vốn “đáng tin cậy và công bằng”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới