“Các ngươi chớ cứng lòng” (thứ Năm 03-03-2016: Gr 7,23-28; Tv 95; Lc 11,14-23)

Thứ Năm, 03-03-2016 | 08:03:31

Lời Chúa hôm nay nói lên một kinh nghiệm buồn, tuy rất xưa mà lại rất hiện tại: sự chai lì của lòng dạ con người. Trong cuộc sống hàng ngày, tiếp xúc với hạng người luôn từ chối lắng nghe, luôn từ chối thấy sự thật, thường là một kinh nghiệm gây khó chịu. Tuy nhiên, là ngôn sứ, cần phải mạnh mẽ vượt qua nỗi khó chịu này, thậm chí phải vượt qua nỗi sợ hãi, để công bố cho mọi người đường lối của Thiên Chúa.

Phải đối diện với một dân “cứng đầu cứng cổ”, Giêrêmia đã muốn thoái thác ơn gọi ngay từ đầu: “Ôi! Lạy Đức Chúa, Chúa Thượng ôi! Này, con không biết ăn nói, vì con còn quá trẻ!” (Gr 1,6). Nhưng Đức Chúa đã đảm bảo: “Đừng sợ chúng, vì TA ở với ngươi để giải thoát ngươi!” (Gr 1,8). “Này, TA đặt ngươi đứng đầu các dân các nước để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng” (Gr 1,10).

Một khi đã nhận lãnh ơn gọi ngôn sứ và được Thiên Chúa đảm bảo, Giêrêmia mạnh dạn đến với Israel để thi hành việc “nhổ, lật, hủy, phá” tất cả những gì ngược lại với Lề Luật của Thiên Chúa. Hành động “nhổ, lật, hủy, phá” của Giêrêmia có khi đơn giản chỉ là vượt ra khỏi sợ hãi để nói lên sự thật: “Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy: sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó” (Gr 7,28).

Giêrêmia phải đương đầu với một dân từ chối lắng nghe Lời Thiên Chúa. Tâm hồn của họ đã ra chai lì và cứng cỏi. Họ không chấp nhận Lề Luật của Thiên Chúa: “chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; chúng đã lùi chứ không tiến” (Gr 7,24).

Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã kinh nghiệm trước một nhóm người từ chối thấy quyền năng Thiên Chúa. Đức Giêsu đã dùng quyền năng Thiên Chúa mà trừ quỷ. Nhưng một số người chứng kiến lại cho rằng Người đã dựa thế quỷ vương Bêelzêbul mà trừ quỷ (Lc 11,15). Số khác, để kiểm chứng quyền năng thật của Đức Giêsu, lại đòi một dấu lạ từ trời (Lc 11,16). Tuy nhiên, Đức Giêsu đã không chiều theo những suy tính của họ. Một khi người ta đã cố tình từ chối lắng nghe hay từ chối thấy, thì họ khó lòng mà đón nhận sự thật. Đức Giêsu thẳng thắn tuyên bố: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11,23).

Trước thái độ từ chối lắng nghe Lời Thiên Chúa hay từ chối thấy quyền năng của Người, ngôn sứ phải can đảm nói lên sự thật và không bao giờ chiều theo những suy tính xấu xa của lòng dạ người đời. Sống dưới một chế độ vô thần chủ nghĩa như hiện nay, đầy những suy tính xấu xa và gian xảo, liệu những người mang lấy sứ vụ của Đức Giêsu có can đảm nói lên sự thật và không bao giờ “thỏa hiệp” với sự xấu xa được che lấp bởi sự hào nhoáng bên ngoài?

“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: ‘Các ngươi chớ cứng lòng.’” (Tv 95).

Vincent Maria Phạm Cao Quý, C.Ss.R.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới